Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019 07:01

Με Λεχούδη η φιλική επικράτηση του ΓΑΣ Κομοτηνή επί της Ασπίδας Ξάνθης στο Εύμοιρο

Με 59-73 ε­πι­κρά­τη­σε ο ΓΑΣ Κο­μο­τη­νή της Α­σπί­δας Ξάν­θης στο πα­λα­τά­κι του Ευ­μοί­ρου, σε φι­λι­κή α­να­μέ­τρη­ση που έ­γι­νε το α­πό­γευ­μα της Κυ­ρια­κής.

Ο α­γω­νας α­πο­τέ­λε­σε την πρό­βα τζε­νε­ρά­λε για την ο­μά­δα του Νε­ο­κλή Λε­μο­νί­δη ε­νό­ψει του νοκ ά­ουτ α­γώ­να της Τε­τάρ­της με τον Ερ­μή Λαγ­κα­δά για το Κύ­πελ­λο, που με νί­κη τον φέρ­νει αν­τί­πα­λο του Ο­λυμ­πια­κού.

Οι Κο­μο­τη­ναί­οι πή­ραν α­πό την αρ­χή προ­βά­δι­σμα στο σκορ και δεν ά­φη­σαν πε­ρι­θώ­ρια αμ­φι­σβή­τη­σης της α­νω­τε­ρό­τη­τάς τους. Άλ­λω­στε α­γω­νί­ζον­ται μια κα­τη­γο­ρί­α πιο πά­νω α­πό την Α­σπί­δα.

Στο η­μί­χρο­νο ο ΓΑΣ Κο­μο­τη­νή εί­χε μά­λι­στα ή­δη χτί­σει δι­α­φο­ρά 20 πόν­των, α­φού προ­η­γούν­ταν με 25-45. Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θεί ό­τι α­γω­νί­στη­κε για πρώ­τη φο­ρά φέ­τος ο Κί­μω­νας Λε­χού­δης, που ό­πως α­πο­κά­λυ­ψε α­πό το Σάβ­βα­το το ThrakiSportS, πή­ρε την α­πό­φα­ση να συ­νε­χί­σει και την νέ­α σε­ζόν στην ο­μά­δα της καρ­διάς του.

Οι δυ­ο ο­μά­δες α­γω­νι­στη­καν α­κό­μα έ­να δε­κά­λε­πτο χω­ρις να κρα­τη­θεί σκορ.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2