Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020 07:51

ΕΠΣ Θράκης : «Φωτιά» στην κορυφή με την μεγάλη νίκη ανατροπής της Ελπίδας Σαπών επί του Πανθρακικού

Σε πο­λύ κα­λό παι­χνί­δι που ση­μα­δεύ­τη­κε δυ­στυ­χώς και α­πό τον σο­βα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του Βι­ό­που­λου η γη­πε­δού­χος Ελ­πί­δα Σα­πών ε­πι­κρά­τη­σε με α­να­τρο­πή 2-1 του Παν­θρα­κι­κού και τον γκρέ­μι­σε α­πό την κο­ρυ­φη στην τέ­ταρ­τη θέ­ση και πέ­ρα­σε αυ­τή τρί­τη στο -2 α­πό την πρω­το­πό­ρο Γρα­τι­νή με­τά το πέ­ρας της 15ης α­γω­νι­στι­κή της Α΄ ΕΠΣ Θρά­κης.

Το παι­χνί­δι ξε­κί­νη­σε κα­λά για τον Παν­θρα­κι­κό κα­θώς με­τά α­πό α­το­μι­κό λά­θος του Χα­ρι­τό­που­λου που δεν γύ­ρι­σε σω­στά την μπα­λα στον Ντα­φό­που­λο, ο Ρομ­πέρ έ­στρω­σε την μπά­λα στον Βι­ό­που­λο, ο ο­ποί­ος σε κε­νό τέρ­μα πλά­σα­ρε κα­νον­τας στο 9΄ το 0-1. Με­τά το τέρ­μα η Ελ­πί­δα πή­ρε τον έ­λεγ­χο του α­γώ­να και δι­α­μαρ­τυ­ρή­θη­κε για δυ­ο φά­σεις πέ­ναλ­τι στον Κα­ρα­γιά­ννη, πριν αυ­τός δώ­σει πέ­ναλ­τι στο 29΄ με­τά α­πό κα­κό μαρ­κά­ρι­σμα του Ζή­κου με τον Μπό­ζη να νι­κά­ει τον Κε­χα­γιά ι­σο­φα­ρί­ζον­τας σε 1-1 πε­τυ­χαί­νον­τας το 7ο φε­τι­νό του τέρ­μα.

Ο Παν­θρα­κι­κός μπή­κε κα­λά στο δεύ­τε­ρο μέ­ρος και α­πεί­λη­σε με τους Ρουμ­πι­έ και τον Ρομ­πέρ αλ­λά ο Ντα­φό­που­λος ή­ταν σε πο­λύ κα­λή μέ­ρα κρα­τών­τας το 1-1 και εί­χε και δο­κά­ρι με τον Ρομ­περ λί­γο αρ­γό­τε­ρα, ε­νώ και αυ­τοί με την σει­ρά τους­ζή­τη­σαν πέ­ναλ­τι α­πό τον Κα­ρα­γιά­ννη. Η α­να­τρο­πή έ­γι­νε στο 85′ ό­ταν σε ω­ρά­ι­α αν­τε­πί­θε­ση ο Τρι­αν­τό­που­λος με σουτ α­πό το ύ­ψος του πέ­ναλ­τι δι­α­μόρ­φω­σε το τε­λι­κό 2-1 και στη συ­νέ­χεια πνί­γη­κε στις αγ­κα­λι­ές των συμ­παι­χτών του δί­νον­τας μια πο­λύ­τι­μη νί­κη χρυ­σά­φι, ε­νω στον Παν­θρα­κι­κό πέ­ρα της ήτ­τας προ­βλη­μα­τί­στη­καν α­πό τον τραυ­μα­τι­σμό του Βι­ό­που­λου που ί­σως χά­σει την χρο­νιά. Στο φι­νά­λε του α­γώ­να α­πο­βλή­θη­κε ο Πα­να­γι­ώ­της Κα­ρα­σι­ού­νας.

Δι­αι­τη­τές ή­ταν ο Κα­ρα­γιά­ννης α­πό τον ο­ποί­ο εί­χαν πα­ρά­πο­να οι δυ­ο ο­μά­δες ζη­τών­τας α­πό δυ­ο πε­ρι­πτω­σεις η κά­θε μια, και οι Δαν­δα­νί­δης και Κα­ρα­κα­σί­δης (φώ­το).

ΕΛ­ΠΙ­ΔΑ ΣΑ­ΠΩΝ (Χα­ρι­τό­που­λος): Ντα­φό­που­λος, Χα­ρι­τό­που­λος, Μπαμ­πού­ρης, Πασ­σάς, Λει­βα­δι­ώ­της, Φούν­τας, Τρι­αν­τό­που­λος, Μπό­ζης (85΄ Μα­νου­σά­κης), Κού­τζης, Ζή­νω­νος (75΄ Κου­δού­νης), Χα­ϊ­νά­κης

ΠΑΝ­ΘΡΑ­ΚΙ­ΚΟΣ (Μπα­χα­ρί­δης): Κε­χα­γιάς, Παύ­λου, Κυ­ρι­α­λά­νης, Ζή­κος, Ζαγ­γου­λος, Τσι­α­νά­κας (85΄ Πα­πα­δό­που­λος), Νά­νος (89΄ Κλει­σι­ώ­της), Το­πά­λι (65΄ Κα­ρα­σι­ού­νας), Ρουμ­πι­ές, Βι­ό­που­λος (60΄ Κο­νό­μι), Ρομ­πέρ.

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2