Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 07:16

Απώλεια δημοσίων εσόδων ύψους 15 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ εξαιτίας της παραποίησης/απομίμησης

                   Μια νέα εκτίμηση αποκαλύπτει την έκταση της απώλειας δημοσίων εσόδων εξαιτίας της παραποίησης/απομίμησης

                   Η απώλεια εσόδων από πωλήσεις στον τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης στην Ελλάδα ανέρχεται σε 319 εκατομμύρια EUR.

                   Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την παραποίηση/απομίμηση

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η οικονομική και κοινωνική ζημία που προκαλείται από την παραποίηση/απομίμηση στερεί έσοδα από τις κυβερνήσεις και ενδέχεται να υποστηρίζει σοβαρά εγκλήματα όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έκθεση εκτιμά ότι η παρουσία προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην αγορά συνεπάγεται για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ απώλεια εσόδων λόγω μείωσης των εσόδων από την άμεση και την έμμεση φορολογία, καθώς και από τη μη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους παράνομους κατασκευαστές, η οποία ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια EUR ετησίως συνολικά.

Επιπλέον, το EUIPO εκτιμά ότι κάθε χρόνο σημειώνονται στην ΕΕ απώλειες πωλήσεων ύψους 19 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης, στον τομέα των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών, στον φαρμακευτικό τομέα και στον τομέα των παιχνιδιών. Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης δεν υποβάλλονται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα αυθεντικά προϊόντα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι είναι ασφαλή προς κατανάλωση ή χρήση από ανθρώπους.

Ειδικότερα, η αξία των απωλειών σε πωλήσεις στον τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης σημείωσε αύξηση άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων EUR σε σύγκριση με την προηγούμενη σχετική ανάλυση που δημοσίευσε το EUIPO το 2019, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των υπό εξέταση τομέων. Σχεδόν το 14,1 % των πωλήσεων του τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης (9,6 δισεκατομμύρια EUR) χάνεται σε ετήσια βάση σε ολόκληρη την ΕΕ λόγω της παρουσίας των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Στην Ελλάδα, η αξία της απώλειας πωλήσεων στον συγκεκριμένο τομέα ανήλθε στο 25,8 %, ήτοι σε 319 εκατομμύρια EUR σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αύξηση ύψους 85 εκατομμυρίων EUR σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Με βάση την ανάλυση του EUIPO, τα αναφερόμενα επικίνδυνα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης εκτιμάται ότι ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Τα περισσότερα από τα εν λόγω προϊόντα απευθύνονταν σε παιδιά και ήταν είτε παιχνίδια είτε είδη παιδικής φροντίδας είτε παιδικά ρούχα.

Έρευνα που διεξήγαγαν από κοινού το EUIPO και η Ευρωπόλ αποκαλύπτει επίσης δεσμούς μεταξύ της παραποίησης/απομίμησης και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Από το 2016, οι φορείς επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν διεξαγάγει 29 μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις για την πάταξη της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας με στόχο οργανωμένες συμμορίες που εμπλέκονται και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα, όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, κ. Christian Archambeau, δήλωσε τα εξής:

«Η παραποίηση/απομίμηση δεν είναι έγκλημα χωρίς θύματα Τα πλαστά προϊόντα κλέβουν πωλήσεις από νόμιμες επιχειρήσεις και στερούν τις κυβερνήσεις από απολύτως αναγκαία έσοδα. Ενέχουν επίσης σαφείς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια όσων τα χρησιμοποιούν. Όμως, όπως αποδεικνύει η συνεργασία μας με τη Ευρωπόλ, τα έσοδα από την παραποίηση/απομίμηση ενδέχεται να υποστηρίζουν και το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των δραστηριοτήτων προϋποθέτει συντονισμένη διεθνή δράση σε όλα τα επίπεδα.»

Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται σήμερα περιέχονται στην έκθεση για την κατάσταση σχετικά με την παραβίαση των ΔΔΙ, η οποία συγκεφαλαιώνει τα πορίσματα των εκθέσεων του EUIPO για τη διανοητική ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων των ερευνών που διεξήχθησαν από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα πορίσματα έρευνας σχετικά με τον όγκο των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και καταδεικνύει την οικονομική συμβολή των κλάδων έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η έκθεση περιέχει νέα στοιχεία σχετικά με τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Σχετικά με το EUIPO

Το EUIPO είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ με έδρα στο Αλικάντε της Ισπανίας. Είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων (ΚΚΣΥ), τα οποία παρέχουν προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το EUIPO ασκεί επίσης δραστηριότητες συνεργασίας με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας συστάθηκε το 2009 με σκοπό να στηρίξει την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να συμβάλει στην καταπολέμηση της αυξανόμενης απειλής των παραβιάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Οι αρμοδιότητες σχετικά με τη λειτουργία του μεταφέρθηκαν στο EUIPO στις 5 Ιουνίου 2012 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2