Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
elbgentr

maroneiawebradio

gazon

94016342 547586876161694 372900150244278272 n

20187312 10155133937199340 1452719040 o

Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 06:45

Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και αναστολή εφαρμογής διατάξεων του Ν.4738/2020 και Ν.4745/2020 ως τις 30 Απριλίου 2021

Την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας όπως αυτές προβλέπεται να ισχύσουν με το νέο πτωχευτικό κώδικα προτείνουν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής με συνυπογράφοντα τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με νέα τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για την γενικό τίτλο : «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζόμενων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται παράταση προθεσμιών που αφορούν τους δανειολήπτες ως την 30η Απριλίου 2021,  ενόψει των αντικειμενικών οικονομικών δυσκολιών αλλά και των δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών λόγω των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία του κορωνοϊου COVID-19 και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την πρώτη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή της έναρξης εφαρμογής του Ν.4738/2020 για όλα τα άρθρα πλην αυτών που αφορούν στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4472/2017 (74 Α’).

Με την τρίτη παράγραφο προβλέπεται η μετάθεση των προθεσμιών που προβλέπονται  στο Ν.4745/2020 ( 214 Α’) για την αίτηση επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Ν.3869/2010.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της τροπολογίας με την αιτιολογική έκθεση και τις προτεινόμενες τροποποιούμενες διατάξεις. 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τροπολογία – Προσθήκη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζόμενων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Θέμα: «Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και αναστολή εφαρμογής διατάξεων του Ν.4738/2020 και Ν.4745/2020 ως τις 30 Απριλίου 2021».

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται παράταση προθεσμιών που αφορούν τους δανειολήπτες ως την 30η Απριλίου 2021, ενόψει των αντικειμενικών οικονομικών δυσκολιών αλλά και των δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών λόγω των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία του κορωνοϊουCOVID-19 και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την πρώτη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή της έναρξης εφαρμογής του Ν.4738/2020 για όλα τα άρθρα πλην αυτών που αφορούν στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4472/2017 (74 Α’).

Με την τρίτη παράγραφο προβλέπεται η μετάθεση των προθεσμιών που προβλέπονται στο Ν.4745/2020 ( 214 Α’) για την αίτηση επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Ν.3869/2010.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζόμενων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο..

  1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 308 του Ν.4738/2020 (207 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως :

«Τα άρθρα 1 έως 73 του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και τα άρθρα 74 έως 264 του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η Μαϊου 2021». 

2. Αναστέλλεται μέχρι την 30η Απριλίου 2021 κάθε πλειστηριασμός που αφορά ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα.

3. Το άρθρο 4Δ του Ν. 4745/2020 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4Δ Χρόνος υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού
1. Επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α)μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,


β)από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021,

γ)από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.6.2021,

δ)από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.6.2021,

ε)από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.7.2021,

στ)από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.7.2021,

ζ)από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.9.2021,

η)από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.9.2021,

θ)από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.10.2021 ως και τις 15.10.2021,

ι)από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.10.2021.


2. Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.5.2021 ως και την 30ή.12.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021».

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020  

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr
Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax:25310 – 26.500

media

Τελευταία άρθρα

komotini24

logo2