Επικοινωνία

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Φ.Μ. 056326500

Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1-3 , 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

E-mail:info@thrakikiagora.gr

Τηλέφωνο: 25310 – 26.500
Fax: 25310 – 26.500

 

e-mail: agorathrakiki@gmail.com

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 160754610000

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

AΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ