Διάχυση προγράμματος CultGamEdu στις Τοπικές Αρχές

Διάχυση προγράμματος CultGamEdu στις Τοπικές Αρχές

Πριν από μερικές μέρες ομάδα καθηγητών του ΓΕΛ Ιάσμου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ιάσμου Μουμίν Οντέρ για να τον ενημερώσει σχετικά με το  πρόγραμμα Erasmus+KA227 Culture Heritage and Gamification in Education στο οποίο συμμετέχει το σχολείο και αποτελεί σύμπραξη με το Δημοκριτείο Πανεπιστημίο, σχολεία και φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Το θέμα του προγράμματος αφορά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και τεχνικών των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την ενίσχυση της επαφής των μαθητών με στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν την αξία του προγράμματος στην προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, στη συγκρότηση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη και στην αύξηση των κινήτρων των μαθητών για ενεργητική εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για το έργο τους και υποσχέθηκε τη στήριξη του Δήμου Ιάσμου στις δράσεις του σχολείου με προοπτική συνεργασίας για καμπάνια ενημέρωσης σε σχέση με τα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού.

Το πρόγραμμα Erasmus+ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνική μονάδα συντονισμού στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό