1ο ετήσιο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ συνεχιζόμενης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Π.Γ.Ν.Α

1ο ετήσιο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ συνεχιζόμενης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Π.Γ.Ν.Α

ΣΤΙΣ 4 ΚΑΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α

O Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Αθανάσιος Γκουτζιβελάκης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πραγματοποίηση του 1ου Ετήσιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΠΓΝΑ. Το συνέδριο απευθύνεται σε Νοσηλευτές σε Πανελλήνιο Επίπεδο και αποτελεί μία πρωτόγνωρη προσπάθεια για το Νοσοκομείο μας.

Πιστεύουμε ότι το Συνέδριο θα αποτελέσει πόλο έλξης κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία για πολυδιάστατη ενημέρωση και επιμόρφωση στο χώρο της Νοσηλευτικής. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουμε στην ανάδειξη όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη Νοσηλευτική κοινότητα με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο μας.

Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της 4ης ΥΠΕ, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ) και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ). Το συνέδριο έχει ήδη ξεπεράσει τις 600 εγγραφές νοσηλευτών και άλλων επιστημών υγείας από όλη τη χώρα, καθώς προσφέρεται και η δυνατότητα  της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Την οργάνωση του Συνεδρίου ανέλαβε το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν.Α, με την ενεργό συμμετοχή όλου του νοσηλευτικού προσωπικού του Π.Γ.Ν.Α. Την αμέριστη συμπαράστασή του έδειξε το  Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου (Σ.Υ.Κ.Ν.Ε).

Να υπογραμμίσουμε τη συμβολή στην πραγματοποίησή του Συνεδρίου της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Επιμελητήριου Έβρου, του ζαχαροπλαστείου «Σπίτι του Γλυκού», της Συντεχνίας Αρτοποιών Ν. Έβρου, και της εταιρία αναλώσιμων υλικών Sanimed ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Στόχος του συνεδρίου είναι να εξελιχθεί σε θεσμό ώστε να αποτελέσει μία ετήσια συνάντηση των νοσηλευτών της χώρας και ιδιαίτερα της Μακεδονίας και της Θράκης, να ενισχύσει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των νοσηλευτών αλλά και να αναδείξει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΠΓΝΑ στις εκπαιδευτικές διαδικασίες σε κάθε επίπεδο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό