7 στους 10 εργαζόμενους από το εξωτερικό παραδέχονται ότι στην Ελλάδα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τη χώρα τους

7 στους 10 εργαζόμενους από το εξωτερικό παραδέχονται ότι στην Ελλάδα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τη χώρα τους

67% των στελεχών από το εξωτερικό που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα είναι αισιόδοξοι για το επόμενο έτος, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο
ΗΕλβετίακατατάσσεταιπρώτηωςπροςτηβελτίωσητηςποιότηταςζωής των εκπατρισμένων (93%), μετην Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (51%) να βρίσκονται στην κορυφή ως προς την εκπλήρωση των επαγγελματικών στόχων
H Ελλάδα καταλαμβάνει την 34η θέση στη γενική κατάταξη, βρίσκεται όμως αρκετά υψηλότερα στη 19η θέση ως προς την ποιότητα ζωής

Σύμφωναμετην 14ηετήσιαπαγκόσμια έρευναHSBCExpatExplorer, στηνοποίασυμμετείχανπερισσότεροιαπό 20.000 άνθρωποιπουζουνκαιεργάζονται μακριά από την πατρίδα τους, 7 στους 10 εκπατρισμένους στην Ελλάδα νιώθουν ότι η ποιότητα της ζωής τους είναι καλύτερη σε σύγκριση με τη χώρατους.
Αρκετοί (61%) ερωτηθέντες στην Ελλάδα διαπιστώνουνότιηισορροπίαμεταξύτης προσωπικήςκαιτης επαγγελματικής τουςζωήςέχειβελτιωθείσεσχέσημετηνπατρίδατους, με την Ισπανία και την Κύπρο να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό (73%). ΣτοσυγκεκριμένοθέμαηΝέαΖηλανδία (77%) καιηΑυστραλία (74%) καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στον κόσμο.
Οι μεσογειακές χώρες αξιολογούνται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για να μετακομίσει κάποιοςμε σκοπόνα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Η Ισπανία κατατάσσεται πρώτη (66%), ενώ ακολουθούν η Κύπρος (64%)και η Πορτογαλία (62%). Η Ελλάδα, αν και βρίσκεται πίσω από αυτές τιςμεσογειακές χώρες, συγκεντρώνει σχετικά υψηλό ποσοστό στη συγκεκριμένη ερώτηση, το οποίο φτάνει το40% σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (35%).

 

Βελτιωμένη ποιότητα ζωής
Οι ερωτώμενοι θέτουν ως προτεραιότητα την προσωπική τους ζωή σε σύγκριση με τους πιο παραδοσιακούς λόγους για τους οποίους κάποιος αποφασίζει να μετακομίσει για να εργαστεί σε άλλη χώρα, όπως η επαγγελματική ανέλιξη (14% στην Ελλάδα έναντι 34% παγκοσμίως) ή η ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου (11%στην Ελλάδα έναντι 31% παγκοσμίως). Σε γενικές γραμμές η τοπική κοινωνία και η κουλτούρα βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των εκπατρισμένων για τον επόμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, μέσα στον επόμενο χρόνο τα εκπατρισμένα στελέχη στην Ελλάδα θεωρούν ότι θα καταφέρουν:
1. να γνωρίσουν νέους φίλους (52% στην Ελλάδαέναντι 45% παγκοσμίως)
2. να κατανοήσουν και να εξερευνήσουν τηντοπική κουλτούρα (52% έναντι 47%)
3. να βγουν περισσότερο έξω (49%έναντι 41%)
4. να ταξιδέψουν περισσότερο (46% έναντι 47%)
5. να ξεκινήσουνμιανέαδραστηριότητα στον ελεύθερό τους χρόνο (38% έναντι 33%).

Ηέρευνααναδεικνύειότιταεκπατρισμέναστελέχηαποδείχτηκανανθεκτικάκατάτηδιάρκειατηςπανδημίας. ΗπλειοψηφίατωνερωτηθέντωνστηνΕλλάδα, ποσοστό 56% (έναντι 42% παγκοσμίως),υποστηρίζουνότικατάφεραννασυνεχίσουνναφροντίζουν την υγεία τους ενώ σε ποσοστό 39% (έναντι 36% παγκοσμίως) συνέχισαν να περνούν χρόνο στο ύπαιθρο.
Ορισμένοιεκπατρισμένοιβελτίωσαντησωματικήτουςκατάσταση και την ψυχική τους ευεξία από τότε που μετακόμισαν στο εξωτερικό. Σχεδόνοιμισοί (48%) ερωτώμενοιστηνΕλλάδαδήλωσανότινιώθουνπερισσότερουγιείςσωματικάκαι46% ότιηψυχικήτουςευεξίαέχειβελτιωθεί από τότε που ήρθαν στη χώρα μας,με τα αντίστοιχα ποσοστά παγκοσμίως να είναι 35% και 30%.

 

Ηαισιοδοξίαεπικρατεί
Δεν αλλάζουν μόνο οι προτεραιότητες των στελεχών που ζουν εκτός της χώρας τους αλλά νιώθουν και αισιόδοξοι για τον επόμενο χρόνο παρά την αβεβαιότητα των τελευταίων 18 μηνών. Στην Ελλάδα το ποσοστό των αισιόδοξων φτάνει το 67% – ελαφρώς υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (65%). Ο βασικός λόγος για τον οποίο νιώθουν αισιόδοξοι είναι η ελπίδα τους να επιστρέψουν στην κανονικότητα (74% στην Ελλάδα και 75% παγκοσμίως).
Παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα,περισσότερα από τα δύο πέμπτα των εκπατρισμένων στελεχών, πιστεύουν ότι οι κοινωνίες στις οποίες ζουν έγιναν πιο υποστηρικτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι κοινωνίες σε Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία (67%) βρίσκονται στην κορυφή ως οι πιο υποστηρικτικές παγκοσμίως, με την Ελλάδα να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά σε αυτόν τον τομέα καταγράφοντας 55% έναντι 45% του παγκοσμίου μέσου όρου.
Παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια σχετικά με τη γεωγραφική κινητικότητα, η έρευνα αναδεικνύει ότι το 37% των ερωτηθέντων στην Ελλάδαένιωσαν «σαν στο σπίτι τους» σχεδόν αμέσως – ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (23%).
Η Ελλάδα σημειώνει καλές επιδόσεις ως προς το αίσθημα ασφάλειας (57% σε σύγκριση με το 49% παγκοσμίως) και ως προς το περιβάλλον που προσφέρει (57% έναντι 41%).
Ο Στέλιος Πιρπινιάς, Επικεφαλής Wealth and Personal Banking της HSBC στην Ελλάδα, τόνισε: «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι παρά την πανδημία, τα περισσότερα στελέχη από το εξωτερικό που εργάζονται στην Ελλάδα είναι αισιόδοξα για το μέλλον. Αισθάνονται ασφαλείς, ικανοποιημένοι από την ψυχική και σωματική τους υγεία και την κοινωνική τους ζωή, ενώ στην πλειοψηφία τους έχουν διατηρήσει ή ακόμη και αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι προτεραιότητες όσων ζουν και εργάζονται εκτός της χώρας τους μετατοπίζονται από τους παραδοσιακούς καθαρά επαγγελματικούς στόχους στη βελτίωση της ευεξίας και στην υιοθέτηση μιας πιο δραστήριας κοινωνικής ζωής. Από την άλλη πλευρά, η ζωή σε μια ξένη χώρα μπορεί να αποδειχτεί πολύπλοκη από πολλές απόψεις. Στην HSBC χάρη στη διεθνή παρουσία μας έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τόσο τους πελάτες που ήδη εργάζονται μακριά από την πατρίδα τους όσο και αυτούς που σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο στο μέλλον,ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις ενός ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένου κόσμου, επιτρέποντάς τους να εστιάσουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους».

 

Τα οικονομικά των εκπατρισμένων
Η πλειοψηφία των ξένων στελεχών στην Ελλάδα(59%) δεν έχουν μεγάλη ανησυχία για την οικονομική τους ευημερία, ποσοστό που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον παγκόσμιο μέσο όρο. To35% των ερωτηθέντων στην Ελλάδαδήλωσαν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους έχει αυξηθεί και το 38% ότι έχει παραμείνει το ίδιο από τότε που μετακόμισαν στη χώρα μας. Οι κορυφαίοι οικονομικοί στόχοι για τα στελέχη από το εξωτερικό που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα είναι: η αποταμίευση/επένδυση για τη συνταξιοδότηση (35%), ηαποταμίευση για περίπτωση ανάγκης (29%) ενώ ακολουθούνη αποταμίευση για την εκπαίδευση των παιδιών τους (17%) και η αποταμίευση χρημάτων, τα οποία θα κληροδοτήσουν στα παιδιά τους (17%).
Ενώ η αποταμίευση για αγορά ακινήτου είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες για τα εκπατρισμένα στελέχη παγκοσμίως (30%), για εκείνους πουέχουν μετακομίσει στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο (16%). Πάντως, το 62% των ερωτηθέντων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα κατέχουν ήδηακίνητο στη χώρα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο των εκπατρισμένων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στη χώρα διαμονής τους (48%).
Από αυτούς που κατέχουν ακίνητο στην Ελλάδα, η πλειοψηφία (53% έναντι 39% παγκοσμίως) δηλώνει ότι η προσιτή τιμή είναι ο βασικός παράγονταςγια την αγορά ακινήτου στη χώρα, ενώ ακολουθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός, με ποσοστό28% έναντι 35% σε παγκόσμιο επίπεδο. Από αυτούς που δεν διαθέτουν ακίνητο στην Ελλάδα, μόνο το 26% σχεδιάζει να αγοράσει εν καιρώ.

Ταστελέχηπουμένουνμακριάαπότηνπατρίδατουςκατέταξαντιςπαρακάτωχώρεςωςκορυφαίεςγιανα ζει και να εργάζεται κάποιος το 2021:
1. Ελβετία
2. Αυστραλία
3. Νέα Ζηλανδία
4. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
5. Γκέρνσεϋ
6. Τζέρσεϋ
7. Νήσος Μαν
8. Μπαχρέιν
9. Σιγκαπούρη
10. Κατάρ

Στη συνολική παγκόσμια κατάταξη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 34ηθέση (από την 37η το 2020).Όσον αφορά όμως στην αξιολόγηση για την ποιότητα ζωής(που συγκεντρώνει τις απόψεις των εκπατρισμένων σχετικά με τις συνθήκες της ζωής τους) η Ελλάδα κατατάσσεται 19η.
Η έρευνα HSBC Expat Explorer 2021 περιλαμβάνει για πρώτη φοράστοιχεία από μια σειρά νέων χωρών όπως η Κύπρος, η Δανία και η Φινλανδία. Η πλειοψηφία (88%) των εκπατρισμένων στην Κύπρο είναι αισιόδοξοι για τους επόμενους 12 μήνες, καθώς αναμένουν να απολαύσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εν τω μεταξύ, σχεδόν τα δύο τρίτα όσων ζουν και εργάζονται στη Δανία (62%) θα συνιστούσαν τη χώρα για την καλή ποιότητα ζωής που προσφέρει. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες στη Φινλανδία (63%) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση στη συγκεκριμένη χώρα σε σχέση με την πατρίδα τους.
Γιαπερισσότεραστοιχείααπότηνέρευναεπισκεφτείτετονπαρακάτωσύνδεσμο: www.expat.hsbc.com/expat-explorer-results/

 

Σχετικά με την έρευνα Expat Explorer
Η Expat Explorer είναι μια ολοκληρωμένη ενδελεχής παγκόσμια έρευνα για τα εκπατρισμένα στελέχη. Η έρευνα του 2021 είναι η πιο ευρεία μελέτη της HSBC για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι σήμερα, με ερωτηθέντες από 46 χώρες και περιοχές να μοιράζονται τις απόψεις τους. Το YouGov διεξήγαγε έρευνα σε 20.460 άτομα ηλικίας 18+, οι οποίοι σήμερα ζουν μακριά από τη χώρα καταγωγής τους, σε 143 χώρες, περιοχές και αγορές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου από το Μάρτιο έως και το Μάιο του 2021. Προκειμένου να συμπεριληφθεί μια χώρα στην έρευνα απαιτούνταν ελάχιστο δείγμα 100 συμμετεχόντων και έτσι συνολικά παρουσιάζονται αποτελέσματα από 46 χώρες.

 

Ο Όμιλος HSBC
Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος εξυπηρετεί πελάτες σε 64 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.976 δις δολάρια ΗΠΑ στις 30Ιουνίου 2021, η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό