𝚸ά𝛍𝛑𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 𝛘ώ𝛒𝛐𝛊 𝛖𝛄𝛊𝛆𝛊𝛎ής 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛒ό𝛔𝛃𝛂𝛔𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛆𝛏𝛖𝛑𝛈𝛒έ𝛕𝛈𝛔𝛈 𝚨𝛍𝛆𝚨 𝛔𝛕𝛊ς 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛊𝛋ές 𝛍𝛐𝛎ά𝛅𝛆ς 𝛕𝛐𝛖 𝚫ή𝛍𝛐𝛖 𝚨𝛌𝛆𝛏𝛂𝛎𝛅𝛒𝛐ύ𝛑𝛐𝛌𝛈ς

𝚸ά𝛍𝛑𝛆ς 𝛋𝛂𝛊 𝛘ώ𝛒𝛐𝛊 𝛖𝛄𝛊𝛆𝛊𝛎ής 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛒ό𝛔𝛃𝛂𝛔𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛆𝛏𝛖𝛑𝛈𝛒έ𝛕𝛈𝛔𝛈 𝚨𝛍𝛆𝚨 𝛔𝛕𝛊ς 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛊𝛋ές 𝛍𝛐𝛎ά𝛅𝛆ς 𝛕𝛐𝛖 𝚫ή𝛍𝛐𝛖 𝚨𝛌𝛆𝛏𝛂𝛎𝛅𝛒𝛐ύ𝛑𝛐𝛌𝛈ς

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών, με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας προχωρά σε παρεμβάσεις για την κατασκευή κεκλιμένων ραμπών και WC ΑμεΑ στα σχολεία του Δήμου.

Πρόκειται για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, προϋπολογισμού 360.000€ με χρηματοδότηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΣΑΤΑ Σχολείων και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε την Τετάρτη 21.02.2024 από τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τους αναδόχους μηχανικούς του έργου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επεμβάσεις αφορούν σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων και στους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν είτε σε δημιουργία νέων χώρων υγιεινής είτε σε ανακατασκευή υπαρχόντων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 15 μήνες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό