Αγοράζει με διαδικασίες fast track 10 αυτόματους απινιδωτές η ΕΠΣ Θράκης

Αγοράζει με διαδικασίες fast track 10 αυτόματους απινιδωτές η ΕΠΣ Θράκης

Πρόσκληση για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού κινητών ιατρικών μονάδων (απινιδωτή και ηλεκτροκαρδιογράφου) εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας η ΕΠΣ Θράκης.

Σύμφωνα με αυτίν, η ΕΠΣ Θράκης «ενδιαφέρεται για την προμήθεια φαρμακευτικού και ιατρικού εξοπλισμού κινητών ιατρικών μονάδων (απινιδωτή) 10 σε αριθμόμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα εξής :

Απινιδωτής
• Αυτόματος απινιδωτής μικρού βάρους και όγκου για εύκολη μεταφορά
• Ανθεκτικός σε κραδασμούς, σκόνες και υγρά
• Λειτουργία με μπαταρίες υψηλής αυτονομίας ( τουλάχιστον 300 απινιδώσεις ή 13 ώρες συνεχούς λειτουργίες)
• Θα περιλαμβάνονται οι μπαταρίες, ηλεκτρόδια ( 2 ζεύγη) , θήκη μεταφοράς και προστασίας και επιτοχία βάση

Ο προμηθευτής θα παραδώσει πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφή καθώς και έντυπα του εργοστασίου.
Η παρούσα περιγραφή θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης που θα υπογραφεί και η προμήθεια θα εκπονηθεί σύμφωνα με αυτήν.
Τα προς προμήθεια είδη (ετοιμοπαράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας) θα είναι καινούργια, πρώτης χρήσης, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, ασφαλούς λειτουργίας και θα ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Η αμοιβή του αναδόχου για την παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, και είναι ολική και αποκλειστική για τα είδη που περιεγράφηκαν ανωτέρω.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση στις εγκαταστάσεις της ΕΠΣ Θράκης.

«Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά με mail epsthrakis@gmail.com» ενώ ως ημερομηνία λήξης προσφορών ορίζεται η 31η Αυγούστου σύμφωνα με την προκήρυξη που υπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης Μάνος Γαβριηλίδης και ο γεν. γραμματέας Γιαννης Κοτζαμάνης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό