Αγροτικά: Η Ευρώπη συζητά ελέγχους  monitoring μόνο για τσεκ 5.000 ευρώ και άνω

Αγροτικά: Η Ευρώπη συζητά ελέγχους monitoring μόνο για τσεκ 5.000 ευρώ και άνω

Έλεγχοι monitoring μόνο για τσεκ 5.000 ευρώ και άνω μαζί με αναβολή αμειψισποράς συζητά τώρα η Ευρώπη

Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η απαγόρευση εισαγωγών από Τρίτες Χώρες προϊόντων όπου καλλιεργούνται με φυτοπροστατευτικά τα οποία δεν επιτρέπονται εντός ΕΕ, η εξαίρεση για το 2024 όλων των αγροτών με αρδευόμενες εκτάσεις και από την υποχρέωση αμειψισποράς, η κατάργηση αρκετών ελέγχων μέσω monitoring για αγρότες που λαμβάνουν έως 5.000 ευρώ επιδοτήσεις και η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τις αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα αγροτικής εμπορίας. Όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Γ. Κοντονή στο agronews.gr, πρόκειται για μία σειρά μέτρων που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την ερχόμενη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και έρχονται σε συνέχεια των διαβουλεύσεων των εννέα χωρών του Νότου της ΕΕ (EU MED-9) για αλλαγές στην ΚΑΠ, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα.

Σημειώνεται πως παρά τα παραπάνω μέτρα οι Ισπανοί αγρότες αποφάσησαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα με μπλόκα στα λιμάνια Αλχεθίρας και της Βαλένθια αλλά και στην πόλη της Μαδρίτης.

Αναλυτικότερα η σειρά μέτρων που ανακοίνωσε ο Λούις Πλάνας συνοψίζονται τα εξής:

1) Δημιουργία Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ελέγχου Τροφίμων.

Αυτή η αναβάθμιση του σημερινού φορέα, που είναι αυτόνομο όργανο του υπουργείου, θα σημαίνει αύξηση της διοικητικής ικανότητας για έλεγχο και επιθεώρηση με περισσότερα μέσα συμμόρφωσης σε σχέση με τη νομοθεσία της αλυσίδας τροφίμων. Η Ισπανία θα προτείνει επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για την οποία θα χρησιμεύσει ως πρότυπο η μεταρρύθμιση του σχετικού ισπανικού νόμου που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

2) Αιρεσιμότητα: Η ισπανική κυβέρνηση θα εισηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξαίρεση όλων των αγροτών το 2024 από τη δέσμευση της Αμειψισποράς (ΚΓΠΚ 7) και Αγρανάπαυσης (ΚΓΠΚ) σε αρδευόμενες καλλιέργειες. Επιπλέον να ζητηθεί η εξαίρεση όλων των βιολογικών καλλιεργειών από την αμειψισπορά. Επιπλέον, θα ζητηθεί η κατάργηση της αναδρομικότητας στον υπολογισμό των ετών αμειψισποράς και η δυνατότητα προσμέτρησης ως αμειψισποράς εάν έχει φυτευτεί δευτερεύουσα καλλιέργεια σε ένα χρόνο χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα έτη.

Για τη φυτοκάλυψη (ΚΓΠΚ 6) θα ζητηθεί να επιτρέπονται τα κάθετα οργώματα μεταξύ του αλωνισμού και της 1ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και να επιτρέπεται η θρέψη με φιλοπεριβαλλοντικά σκευάσματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

3) Κατάργηση γεωσήμανσης στο monitoring: Η Ισπανία θα ζητήσει την κατάργηση απαίτησης γεωσήμανσης στα πλαίσια του ελέγχου monitoring για τις εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν έως 5.000 ευρώ άμεσες ενισχύσεις, γεγονός που θα φέρει λιγότερους ελέγχους και κυρώσεις σε αγρότες.

4) Eco-schemes: Να καταστεί προαιρετικό το ψηφιακό βιβλίο (σ.σ χρήση ψηφιακής εφαρμογής στην Ελλάδα) για μία σειρά επιδοτήσεων. Επέκταση του τρέχοντος καταλόγου οικολογικών σχημάτων, για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερα περιοχές με προβλήματα ξηρασίας.

5) Εμπορικά ζητήματα: Η κυβέρνηση δεσμεύεται να υπερασπιστεί σε όλα τα διεθνή φόρουμ , και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την αρχή της αμοιβαιότητας στη χρήση φυτοϋγειονομικών προϊόντων στην παραγωγή τροφίμων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Εάν ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν απαγορεύεται στην ΕΕ, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων που πρόκειται να εισαχθούν.

6) Τελωνειακά ζητήματα: Η Ισπανία θα παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών τελωνείων με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τελωνειακής ένωσης. Ο Λουίς Πλάνας ανακοίνωσε επίσης την αναδιοργάνωση της επιθεώρησης των συνόρων στην Ισπανία για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

7) Κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών: Σε περιπτώσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καθορίσει ανώτατο όριο καταλοίπων για ουσίες που δεν επιτρέπονται στην κοινοτική επικράτεια, η Ισπανία θα εφαρμόσει, ως προληπτικό μέτρο, ένα μηδενικό όριο.

8) Αγροτική ασφάλιση: Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τη στήριξη για τη σύναψη συμβάσεων αγροτικής ασφάλισης, με μια γραμμή ενίσχυσης που το 2024 ανέρχεται συνολικά σε 284,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και θα καταβάλει τις απαραίτητες συνεισφορές για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.

9) Αγροτικό πετρέλαιο: Διατήρηση της μείωσης του φόρου για το πετρέλαιο κίνησης αγροτικής χρήσης, σε συντελεστή 3,3 λεπτών το λίτρο, έναντι του γενικού συντελεστή 37,9 λεπτών ανά λίτρο.

10) Πρωτοβουλία για την ανανέωση των γενεών: Είναι βασικό για την κυβέρνηση και τις αυτόνομες κοινότητες να συμφωνήσουν για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των νέων στη γεωργία και ανακοίνωσε τη σύγκληση ειδικής Τομεακής Διάσκεψης για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Πηγή: agronews.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό