Αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ»

Αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ»

Κομοτηνή, 02/02/2022

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  • Γραφείο Περιφερειάρχη
  • Επικεφαλής Παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου
  • Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους ΑΜΘ
  • ΜΜΕ ΑΜΘ

Θέμα: Αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο αίτημα των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Περιφέρειάς μας, του οποίου είστε αποδέκτης και σας καταθέτουμε και το δικό μας αίτημα να συγκληθεί σε ειδική συνεδρίαση το Π.Σ. με μόνο θέμα Η.Δ. «Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ», σύμφωνα με το αίτημά τους.

Αυτονόητα αιτούμαστε να κληθούν και να παραστούν οι Πρόεδροι ή αντιπροσωπείες των εν λόγω συλλόγων, οι οποίοι να εισηγηθούν το θέμα.

Τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και την συνάφειά του με πρόσφατες επερωτήσεις που σας υποβάλλαμε αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς παρόλο τις συνεχείς συναντήσεις της διοίκησης της Περιφέρειας με τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους της ΑΜΘ δεν δόθηκε μέχρι στιγμής καμία λύση στο πρόβλημα τους.

Για την Περιφερειακή Σύνθεση 

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό