Αλεξανδρούπολη: Συνέντευξη τύπου για το έργο «Ολοκληρωμένες δράσεις για κοινό συντονισμό σε κινδύνους πλημμυρών στη Διασυνοριακή περιοχή»

Αλεξανδρούπολη: Συνέντευξη τύπου για το έργο «Ολοκληρωμένες δράσεις για κοινό συντονισμό σε κινδύνους πλημμυρών στη Διασυνοριακή περιοχή»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για κοινό συντονισμό και ανταπόκριση σε κινδύνους πλημμυρών στη Διασυνοριακή περιοχή», με το ακρωνύμιο FLOODGUARD, διοργανώνει την Τελική Συνέντευξη Τύπου στην Αλεξανδρούπολη.

Με σκοπό  να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και τα οφέλη που προέκυψαν για τη συνεργασία και τις τοπικές κοινότητες των συμμετεχουσών χωρών και από τις δύο πλευρές των συνόρων.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG VA GREECE-BULGARIA  2014- 2020,
Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 στις 11:00 π.μ.
στο Light Hub Events & Co Working Space στην Αλεξανδρούπολη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό