Αλλαγή ημερομηνίας λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής

Αλλαγή ημερομηνίας λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των επίσημων αργιών το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021 και το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022, η  λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής μεταφέρεται την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021   αντίστοιχα.

Οι παραπάνω αλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.1 του ν.4497/2017, και τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής.

Σημειωτέον, εξακολουθούν να ισχύουν  τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας» σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τ. Β’).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό