Αλλαγή στην ημερομηνία λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αιγείρου

Αλλαγή στην ημερομηνία λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αιγείρου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της επίσημης αργίας την Τρίτη 15 Αυγούστου μεταφέρεται η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αιγείρου στις 14-8-2023, ημέρα Δευτέρα. Οι παραπάνω αλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 29, του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021,τεύχοςΑ’), και τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό