Ανάδειξη Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ανάδειξη Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, για την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, κατά της covid 19, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την επόμενη διετία.

 

Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Ιωάννης Μπούτος. Νέος Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Αθανάσιος Χατζηαντωνίου και νέα Γραμματέας, η Ειρήνη Χαριτωνίδου.

 

Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης

Τακτικά μέλη: Μανώλης Φανουράκης, Ιωάννης Ζερενίδης, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Απόστολος Ελευθεριάδης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Γιώργος Καλογερής, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Στέφανος Ιγγιανίδης

Αναπληρωματικά Μέλη: Ηλίας Ασκαρίδης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Χαράλαμπος Διαφωνίδης

 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

Πρόεδρος: Γιάννης Ζερενίδης

Τακτικά μέλη: Μανώλης Φανουράκης, Λεβέντ Καρά Οσμάν, Σιαμπάν Μπαντάκ, Ηλίας Ασκαρίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Σινάν Τοπ, Αφεντούλης Τσακιρίδης, Στέλιος Γουναρίδης

Αναπληρωματικά μέλη: Απόστολος Ελευθεριάδης, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Ελισάβετ Παυλίδου, Τζενάν Τσαρεκτσή, Χαράλαμπος Διαφωνίδης

 

Η θητεία του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των μελών των Επιτροπών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό