ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης που ενημερώνει τους πολίτες ότι:
Η προγραμματισμένη διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στα φυσικά υγροτοπικά συστήματα της ΠΕ Ροδόπης για την Πέμπτη 23-05-2024 και την Παρασκευή 24-05-2024, αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα 27-05-2024 και την Τρίτη 28-05-2024.
Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Φυσικό και αγροτικό περιβάλλον της Π.Ε. Ροδόπης (ευρύτερες περιοχές Λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας).
Ώρες διενέργειας αεροψεκασμών: 06:00 – 14:00
Προφυλάξεις: παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών, άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού για λόγους καθαρά προληπτικούς.
Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 15226/12-03-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ: 66ΛΧ465ΦΥΟ-ΝΨΑ) και το Δ1α/Γ.Π. 16511/28-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΒ2Κ465ΦΥΟ-789) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στο υπ’ αρ. πρωτ. 1278/31819/01-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η εφαρμογή θα γίνει:
• με ευθύνη του ανάδοχου φορέα (ASNF Αεροεφαρμογές ΙΚΕ).
• με χρήση ελικοπτέρου που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
• με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
• Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.12782/31819/01-02-2024 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθούν οι εφαρμογές, θα μετατεθούν εντός των επομένων ημερών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό