Ανακοίνωση ΓΕΣ για την επανακατάταξη εφέδρων και υποψηφίων οπλιτών ως ΟΒΑ

Ανακοίνωση ΓΕΣ για την επανακατάταξη εφέδρων και υποψηφίων οπλιτών ως ΟΒΑ

Οι επιτυχόντες έφεδροι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων θα καταταγούν εκ νέου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, από 12 μέχρι 13 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.

Όπως ανακοινώθηκε οι εν λόγω ΟΒΑ θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες (ΣΥ), οι οποίες θα τους αποστείλουν σημειώματα επανακατάταξης, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Επίσης οι υποψήφιοι ΟΒΑ Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους, μέσω του ova.army.gr. Οι επιτυχόντες οπλίτες ΟΒΑ, Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων, θα ενημερωθούν από τις μονάδες που υπηρετούν και θα ανακαταταγούν ως ΟΒΑ την ημερομηνία, που θα απολυθούν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι ΟΒΑ, Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων, μπορούν να ενημερωθούν, με δική τους ευθύνη για το λόγο (ή τους λόγους) της απόρριψής τους, μέσω της σχετικής ανακοίνωσης του ΓΕΣ που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Τέλος οι επιτυχόντες έφεδροι ΟΒΑ :

α. Υποχρεούνται να προσκομίσουν, κατά την ημέρα της επανακατάταξής τους, αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορονοϊού, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, πριν από την ημέρα κατάταξής τους. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος επανακατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου,

β. Εφόσον, πριν από την ημερομηνία επανακατάταξής τους, διαγνωσθούν ως θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο ΓΕΣ/Β4/2 (e-mail επικοινωνίας: ova.katataxi@army.gr ), προκειμένου να καθορισθεί εναλλακτική ημερομηνία κατάταξης,

γ. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζομένη ημερομηνία, να παρουσιασθούν σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν να καταταγούν εντός 5 ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό