Ανακοίνωση κενών θέσεων Φαρμακείων της Π.Ε. Έβρου

Ανακοίνωση κενών θέσεων Φαρμακείων της Π.Ε. Έβρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4509/2017 (ΦΕΚ201/Τ.Α΄/22.12.2017), τις διατάξεις του Π.Δ.64/2018 (ΦΕΚ124/Τ.Α΄/11.07.2018), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4715/2020 (ΦΕΚ149/Τ.Α΄/01.08.2020) ανακοινώνουμε τις υπάρχουσες κενές θέσεις Φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έως και 31/12/2022, καθώς και την περίοδο υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.28854/10.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας ο πληθυσμός που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων της τελευταίας Απογραφής, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ3465/Τ.Β΄/28.12.2012 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ630/Τ.Β΄/20.03.2013.

Στο σύνδεσμο http://www.pamth.gov.gr/index.php/el/politis/farmakeia#peevrou μπορείτε να ενημερωθείτε από τον σχετικό πίνακα για τις κενές θέσεις των φαρμακείων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων για την πρώτη περίοδο του 2023 κατά το α΄ δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό