Αναβαθμίζεται ενεργειακά το 1ο ΓΕΛ και το 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής με πόρους προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πολιτικής Συνοχής

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το 1ο ΓΕΛ και το 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής με πόρους προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πολιτικής Συνοχής

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοσίων Κτιρίων είναι το σύγχρονο στοίχημα, που πρέπει να κερδηθεί από την Ελλάδα και όχι μόνο, προκειμένου να σταματήσει αυτή η τεράστια κατανάλωση Ενέργειας, η οποία όταν αναλύεται σε οικονομικά μεγέθη, αποτυπώνεται το δυσβάστακτο οικονομικό κόστος.

Συν τοις άλλοις οι πόροι του πλανήτη όπως επανειλημμένα έχει γραφεί, δεν είναι ανεξάντλητοι και αυτή τη νέα δεκαετία,-δηλαδή 2020-2030- η ανθρωπότητα θα πρέπει να εμπεδώσει πως έχει στα χέρια της μια τελευταία ευκαιρία, να αλλάξει αυτή την ληστρική συμπεριφορά προς τον πλανήτη.

Οι πόροι των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και …περιμένουν τους θεσμικούς της Αυτοδιοίκησης και των εκάστοτε κυβερνήσεων, να αδράξουν την ευκαιρία και να τους αξιοποιήσουν, αλλάζοντάς και βελτιώνοντας την ποιότητα και την καθημερινότητα των πολιτών της Ευρώπης,. Έτσι θα μειωθεί το αποτύπωμα της κατανάλωσης Ενέργειας στον πλανήτη, δίνοντάς του να πάρει τις βαθιές ανάσες, από τις βαθιές πληγές της άπληστης ανθρωπότητας για όλο και πιο πολλή ενέργεια!

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων έχει τεθεί σε προτεραιότητα από το Δήμο Κομοτηνής, αξιοποιώντας τους πόρους που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πολιτικής Συνοχής.

Όπως ενημέρωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Κομοτηνής, Δημήτρης Καρασταύρου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πολιτικής Συνοχής- ΕΣΠΑ ΑΜΘ και ξεκινά η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου ΓΕΛ και του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής .

Πρόκειται για ενεργειακή αναβάθμιση 6.150 τμ. που θα περιλαμβάνει θερμομόνωση των τοιχωμάτων, της στέγης, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας , εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αερισμού , αντικατάσταση των λαμπτήρων με λαμπτήρες led , εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες και αλλαγή όλων των κουφωμάτων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ .

Παράλληλα ο κ Καρασταύρου τόνισε πως πρόκειται να προχωρήσουν κι άλλα μικρότερα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία του δήμου Κομοτηνής ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινά κι ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αναδιαμόρφωση 10 μεγάλων δρόμων της Κομοτηνής έργο άξιας 1.000.000 ευρώ ενώ το έπαθλο γι αυτόν που θα κερδίσει το διαγωνισμό θα είναι 100.000 ευρώ . Ενεργειακή Αναβάθμιση περιμένει και τον χώρο της Δημοτικής Αγοράς Κομοτηνής με αλλαγή κλιματιστικών, κουφωμάτων κ.α. Μια νέα όψη της Δημοτικής Αγοράς, που πέρα από αισθητική θα είναι και ανακούφιση… ενεργειακή …για τον πλανήτη!

 

 Οι εργασίες για την αναβάθμιση του 1ου Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Κομοτηνής περιγράφονται παρακάτω:

Τεχνική Περιγραφή Ενεργειακή Αναβάθμισης 1ου Γ.Ε.Λ. Κομοτηνής.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά σε θέμα ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου Γ.Ε.Λ. Κομοτηνής, όπου στεγάζεται το 1ο Γ.Ε.Λ. Κομοτηνής και το 2ο ΕΠΑΛ.

Η επικρατούσα χρήση είναι αυτή των κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου έγινε σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τις ΤΟΤΕΕ-20701/2017.

Ως πυρήνας υπολογισμών χρησιμοποιείται το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

Στόχος είναι η θερμική άνεση στο σύνολο των χώρων των κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό και οικονομικό κόστος και η ταυτόχρονή ιδιόχρηση Ανανεώσιμων πηγών ενέγειας-ΑΠΕ- που θα βελτιώνει και την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.

 

 

Οι επεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν είναι:

α) Η προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης των κάθετων στοιχείων της τοιχοποιίας, θερμομόνωση οροφής κάτω από τις κεραμοσκεπές και θερμομόνωση του δώματος με πετροβάμβακα. β) Η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά – ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής .

γ) Αναβάθμιση συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης και Κλιματισμού με Αντλίες Θερμότητας Αέρος/Νερού σύγχρονης τεχνολογίας Inverter υψηλής απόδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου σε συστοιχία.

δ)Αντικατάσταση των υπαρχόντων κυκλοφορητών με νέους κυκλοφορητές τεχνολογίας Inverter χαμηλής κατανάλωσης. ε)Εγκατάσταση μονάδων αερισμού τύπου VAM με εναλλάκτη θερμότητας για την εισαγωγή νωπού αέρα.

ζ) Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής απόδοσης τεχνολογία διόδων φωτοεκπομπής LED.

στ) Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με συμψηφισμό (net-metering) στις στέγες του κτιρίου.

Αναλυτικά: 1.2 Θερμομόνωση 1.2.1 Θερμομόνωση τοιχοποιίας Προβλέπεται η εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα πάχους 100 mm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0.034 W/mK με σκοπό τη μείωση των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων, τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και την βελτίωση της εσωτερικής εμφάνισης του κτιρίου.

Η εφαρμογή θερμομόνωσης στην εσωτερική τοιχοποιία αφορά επιφάνεια 3664,90 m2 .

Ως κύριο υλικό εφαρμογής στην όψη του κτηρίου θα χρησιμοποιηθούν πλάκες πετροβάμβακα καθώς παρέχουν πλήρη πυροπροστασία που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας ΠΔ 41/18 και παράλληλα προσφέρουν ηχομόνωση και παθητικό αερισμό της κατασκευής λόγο υψηλής διαπνοής.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό.

Μετά το πέρας των εργασιών, η κατασκευή ελέγχεται από την Τεχνική Υπηρεσία. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή. Τα υλικά και το σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE. 1.3 Θερμομόνωση δώματος Τα δώματα των κτηρίων δέχονται περισσότερο έντονα από τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία τις επιδράσεις των καιρικών φαινομένων και γι’ αυτό η προστασία τους είναι πάντοτε απαραίτητη.

Το δώμα του κτιρίου δεν είναι επαρκώς μονωμένο το οποίο οδηγεί σε θερμικές απώλειες και μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

Η θερμομόνωση του δώματος θα εφαρμοστεί αφού αποξηλωθεί η υφιστάμενη τελικής επιφάνεια. Ως κύριο υλικό εφαρμογής θερμομόνωσης του δώματος θα τοποθετηθούν πλάκες πετροβάμβακα με ασφαλτική επικάλυψη πάχους 14 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD=0.037 W/mK, αντοχή σε συμπίεση CS 50 ΚPa, αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων TR 15 ΚPa, βραχυπροθέσμη απορρόφηση νερού Wp .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό