Αποστολή συγκεντρωθέντων ειδών πρώτης ανάγκης στην Ουκρανία

Αποστολή συγκεντρωθέντων ειδών πρώτης ανάγκης στην Ουκρανία

Ἡ ἀπό κοινοῦ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεώς μας, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς καὶ τοῦ Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας καὶ Πολιτισμοῦ Παρευξει­νίων Χωρῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, συγκέντρω­σης εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης γιὰ τὸν δοκιμαζόμενο Οὐκρανικό λαό ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία καὶ ἐπίκειται ἡ ἀποστολή τους στὸ Οὐκρανικό Προξενεῖο στὴ Θεσσαλονίκη, τὸ ὁποῖο θὰ ἀναλάβει ὥστε νὰ φθάσουν στόν προορισμό τους.

Ὁ λαός τῆς πόλεώς μας ἀπέδειξε γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματά του, ἀνταποκρινόμενος στὸ κάλεσμά μας καὶ προσφέροντας ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας του, ἀγαθά καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης πρὸς ἀνακούφιση τοῦ  ἐμπεριστάτου λαοῦ τῆς Οὐκρανίας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμῶς καὶ προτρέπει ὅλους νὰ προσευχηθοῦν μὲ θέρμη στὸν Τριαδικό Θεό γιὰ τὴν λήξη τοῦ πολέμου.

Εκ της Ιερής Μητροπόλεως 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό