ΔΕΗ: Έως και 24 δόσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα

ΔΕΗ: Έως και 24 δόσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα

Η επιχείρηση ενθαρρύνει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιακό τομέα με ευκολίες αποπληρωμής –Ποια είναι η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και ο χρόνος απόσβεσης

Μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό στη στέγη και να προχωρήσουν σε παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν προσφέρει η ΔΕΗ.

Η Επιχείρηση ενθαρρύνει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιακό τομέα και διευρύνει το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος «myEnergy SolarNet» που ξεκίνησε να παρέχει πριν περίπου έναν χρόνο. Έτσι, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, προσφέρει έως και 24 άτοκες δόσεις για την αποπληρωμή της επένδυσης, δίνοντας επιπλέον κίνητρα στους καταναλωτές να πρασινίσουν την κατανάλωση της ενέργειας στο σπίτι.

Ο πελάτης που θα αποφασίσει την εξόφληση του συνόλου της δαπάνης έως τις 30 Ιουνίου εξασφαλίζει έκπτωση 10% στην τελική τιμή, αρκεί να έχει προκαταβάλλει το 30% του συνολικού κόστους. Η προκαταβολή αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για τη διευκόλυνση των 24 δόσεων.

Η ευελιξία που παρέχει το πρόγραμμα της ΔΕΗ είναι ότι η επιλογή των δόσεων μπορεί να γίνει μέσου του  ειδικού  ψηφιακού εργαλείου της εταιρείας (https://myenergysolar.dei.gr/solarpv). Στη συνέχεια, ο πελάτης ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα του κοινοποιηθεί, μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης των άτοκων δόσεων μέσω της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός  24 ωρών και χωρίς να είναι δεσμευτική.

Με την ολοκληρωμένη λύση ΔΕΗ myEnergy SolarNet, το Φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η οποία είτε καταναλώνεται απευθείας στο σπίτι (αυτοκατανάλωση) είτε εγχέεται στο δίκτυο.

Η ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από το δίκτυο όταν το φωτοβολταϊκό δεν παράγει (νυχτερινές ώρες, συννεφιά), είναι η «απορροφώμενη ενέργεια», η οποία μπορεί να αποθηκευτεί με την προσθήκη μπαταρίας (με δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 30kW), έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε σε ώρες που το φωτοβολταϊκό δεν παράγει.

Ανάλογα με την κατανάλωση ενός νοικοκυριού ένα σύστημα αυτοπαραγωγής εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα για ετήσια παραγωγή 4.000 kWh απαιτείται η κατάληψη 22 τ.μ ταράτσας ή 13 τ.μ στέγης. Το κόστος της ταράτσας προ ΦΠΑ είναι 5.848 ευρώ ενώ αντίστοιχα το κόστος στέγης 5.700 ευρώ  με ετήσιο όφελος  εξοικονόμησης ενέργειας στα 825 ευρώ και χρόνο απόσβεσης του συστήματος 7,1 χρόνια. Για μεσαία κατανάλωση έως 6.500 κιλοβατώρες η απαιτούμενη ταράτσα είναι 35 τ.μ  ή 21 τ.μ στέγης με τα κόστη να διαμορφώνονται σε 6.888 ευρώ και 6.750 ευρώ αντίστοιχα. Η ετήσια εξοικονόμηση  διαμορφώνεται στα 1.320 ευρώ και ο χρόνος αποσβέσεις είναι 5,2 έτη.

Για τον εξοπλισμό το «myEnergy SolarNet» χρησιμοποιεί μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύς 500W των εταιρειών EGING PV και LONGi SOLAR, με υψηλή απόδοση και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Επιπλέον, διατίθεται όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός για την τοποθέτηση τους όπως βάσεις, καλώδια κ.ά. Οι βάσεις στήριξης και η κατασκευή έχουν εγγύηση 15 έτη.

Με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο θα περιορίσει το  κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,  παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία περιλαμβάνει   πρόσβαση σε εξειδικευμένο κέντρο υποστήριξης για αναφορά συμβάντων και απομακρυσμένη παρακολούθηση ορθής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Για έναν χρόνο παρέχεται  δωρεάν αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων του συστήματος τα οποία μπορεί να οφείλονται σε αστοχία υλικών ή εγκατάστασης.

Επιπλέον, με το  «myEnergy SolarNetSave»  δίνεται  και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρία LUNA2000 της Huawei)  το οποίο αποτελείται από τη μονάδα ελέγχου ισχύος και στοιχεία αποθήκευσης παρέχοντας τη δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης σε ώρες που δεν μπορεί να γίνει άμεση χρήση του φωτοβολταϊκού συστήματος (νυχτερινές ώρες, μη κατάλληλες καιρικές συνθήκες κ.ά.). Οι διευκολύνσεις των άτοκων δόσεων και της έκπτωσης 10% με την εξόφληση ισχύει και γι΄ αυτό το πρόγραμμα.

Και για τα δύο προγράμματα «myEnergy SolarNet» και «myEnergy SolarNetSave»  παρέχονται δωρεάν πρόσθετες υπηρεσίες και εξοπλισμός αξίας 540 ευρώ που περιλαμβάνει έξυπνο μετρητή και εφαρμογή παρακολούθησης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και απομακρυσμένη επιτήρηση διάρκειας 1 έτους, υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης (ΥΔΕ)

Πηγή: newmoney.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό