Διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας

Διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας

Το έργο «Financial Instruments» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση σύγχρονων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως Equity Fund κ.λπ., στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας παρέχοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από αυτά τα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά μέσα/εργαλεία προς όφελος πολιτών, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και Επιμελητηρίων που βρίσκονται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, συντονιστική συνάντηση έργου, με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη Βουλγαρία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Anatolia, στην Κομοτηνή. Η ώρα έναρξης ήταν από τις 12:00 έως τις 14:00 και ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 12 συνεργάτες στο χώρο συνάντησης και πέντε μέσω ΖΟΟΜ. Στόχος της συνάντησης ήταν η αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών και επικοινωνίας με τους εταίρους του έργου. Μέσα από τη συνάντηση επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων, η πρόταση ιδεών και ο συντονισμός των παραδοτέων του έργου. Την οργάνωση του έργου ανέλαβαν οι εταίροι του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με την υποστήριξη εταίρων της Αναπτυξιακής Ροδόπης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ενημερώσεις για την υλοποίηση του έργου και τον προγραμματισμό των νέων δραστηριοτήτων. Οι εταίροι για κάθε χώρα παρουσίασαν τα παραδοτέα τους, την υπάρχουσα ανάπτυξή τους και τις μελλοντικές τους δράσεις.

Η συντονιστική συνάντηση έργου είχε ως στόχο τη διευκόλυνση, τη συνεργασία και τη λήψη αποφάσεων κορυφαίας ποιότητας και τη δυναμική επαφή των Ελλήνων και Βούλγαρων εταίρων. Αυτή η Συνάντηση ήταν το κλειδί για την ανάπτυξη ημερήσιων διατάξεων όπου κάλυπταν όλα τα απαιτούμενα θέματα χωρίς να αποκλίνουν από το στόχο του έργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό