Δίμηνη παράταση στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δίμηνη παράταση στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Την παράταση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, μέχρι την 31η Μαΐου 2022, με τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις.

Με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας.

Για το χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους) που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας, δηλαδή να τον απολύσει.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό