Δημήτρης Χαρίτου: «Η κυβέρνηση παρακάμπτει τα αντικειμενικά κριτήρια στις μεταθέσεις του Στρατού Ξηράς»

Δημήτρης Χαρίτου: «Η κυβέρνηση παρακάμπτει τα αντικειμενικά κριτήρια στις μεταθέσεις του Στρατού Ξηράς»

Τις αδικίες στους κανόνες μοριοδότησης μεταθέσεων του Στρατού Ξηράς και τις αυξανόμενες επιστροφές απόστρατων σε θέσεις που στερούνται οι εν ενεργεία αξιωματικοί με υπουργική απόφαση της κυβέρνησης, φέρνουν στη Βουλή 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανάμεσά τους ο βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου. Πρόκειται για ένα από τα θέματα που είχε τεθεί εκ μέρους των εκπροσώπων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην πρόσφατη συνάντηση με τον βουλευτή κο Χαρίτου.

Σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή τομεάρχη Εθνικής Άμυνας Γιώργου Τσίπρα επισημαίνοντας οι αδικίες όπως η ανώτερη μοριοδότηση για όσους υπηρετούν στα υπουργικά γραφεία και στη ΓΓ ΥΠΕΘΑ σε σχέση με τους διοικητές των μονάδων εκστρατείας στον Έβρο και τα νησιά, αλλά και το ότι με ειδική διάταξη παρέχεται η εξουσία στο Συμβούλιο Μεταθέσεων να κάνει επιλογές μεταθέσεων εξωτερικού ανεξάρτητα από τη σειρά μοριοδότησης, παρακάμπτοντας τα αντικειμενικά κριτήρια της μοριοδότησης και υπονομεύοντας τον διαφανή σκοπό του συστήματος.

Οι βουλευτές εγκαλούν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις αλλαγές στα κριτήρια των μεταθέσεων και με αίτημα κατάθεσης εγγράφων ζητούν να διαβιβάσει πλήρη κατάλογο του συνόλου των αποστράτων αξιωματικών που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια και ποιες θέσεις ευθύνης έχουν αναλάβει, όπως και την οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και 2022 για τις αυξημένες προσλήψεις αποστράτων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης 

Αθήνα, 16  Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: “Αδικίες στους κανόνες μοριοδότησης μεταθέσεων του Στρατού Ξηράς και αυξανόμενες επιστροφές απόστρατων σε θέσεις που στερούνται οι εν ενεργεία αξιωματικοί”.

Στο Παράρτημα της νέας Υπουργικής Απόφασης με Αριθ. Φ.411/12/ 362832/ Σ.8977 (ΦΕΚ Β 5700 – 08.12.21) για  τη μοριοδότηση των μεταθέσεων και των αποσπάσεων στον Στρατό Ξηράς, εντοπίζονται οι εξής αδικίες στους κανόνες μοριοδότησης:

  1.  Στελέχη τα οποία υπηρετούν στα γραφεία του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λαμβάνουν τρεισήμισι (3,5) μόρια το μήνα,  σε αντίθεση με τους διοικητές των μονάδων εκστρατείας στον Έβρο και στα νησιά  οι οποίοι λαμβάνουν μόνο τρία (3). Επίσης, οι επιτελείς των στρατηγείων των μάχιμων σχηματισμών εκστρατείας  παίρνουν από 0,75 έως 2 μόρια το μήνα για τις υπηρεσίες τους.
  1. Στις Γενικές Διατάξεις που αφορούν τις μεταθέσεις για την κάλυψη θέσεων ευθύνης ή ειδικής επιχειρησιακής βαρύτητας εξωτερικού, αν και ακολουθείται για όλους αντικειμενικό σύστημα  μοριοδότησης βάσει του οποίου θα έπρεπε να επιλέγονται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια  με αντικειμενικούς όρους, υφίσταται μία τελική διάταξη που ορίζει ότι το Συμβούλιο Μεταθέσεων δύναται, στην τελική φάση της επιλογής, να επιλέγει οποιονδήποτε ανεξάρτητα από τη σειρά μοριοδότησης, παρακάμπτοντας τα αντικειμενικά κριτήρια της μοριοδότησης και προάγοντας την αδιαφάνεια.
  1. Η μοριοδότηση των υπηρετούντων σε μία σειρά από Φρουρές έχει άδικες κατανομές μορίων και έχει περιθώρια βελτίωσης.

Η δε μοριοδότηση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας γίνεται με βάση μία διαταγή η οποία επίσης κρίνεται σκόπιμο να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και τα διαχρονικά αιτήματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες,   λαμβάνει χαρακτήρα υπερβολής το τελευταίο διάστημα η ολοένα και αυξανόμενη ανάκληση ανώτατων αποστράτων αξιωματικών στην ενέργεια. Η μέθοδος της ανάκλησης αποστράτων ίσχυε πάντοτε για περιορισμένες και πολύ συγκεκριμένες μη εξελίξιμες θέσεις ευθύνης, οι οποίες δεν είχαν ζήτηση από εν ενεργεία ανώτατους αξιωματικούς (όπως  η  Διεύθυνση της ΛΑΕΔ, η Διεύθυνση του Πολεμικού Μουσείου,  η Διοίκηση του ΤΕΘΑ κ.α.).  Αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε ότι οι ανακλήσεις έχουν λάβει εκτεταμένες διαστάσεις:  στον Στρατό Ξηράς έχουν ανακληθεί τουλάχιστον 26  ανώτατοι απόστρατοι αξιωματικοί και πάνω από 10 στην Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Εν ενεργεία αξιωματικοί παρακάμπτονται – και ενίοτε αποστρατεύονταιαπό την Υπηρεσία – για να διαπιστώσουν στη συνέχεια ότι μια διεκδικούμενη θέση ευθύνης έχει καταληφθεί από επιστρέφοντες οι οποίοι επιλέγονται με αδιαφανή κριτήρια.

Οι παραπάνω έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις και μάλιστα έχουν δημιουργηθεί επί τούτου θέσεις ειδικά για ανακληθέντες. Οι ανακληθέντες απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των ανώτατων αξιωματικών αυτοκίνητα, υπασπιστέςκ.α.. Οι δε θέσεις που καταλαμβάνονται αμείβονται με υψηλότερους μισθούς από τους μισθούς των εν ενεργεία αξιωματικοί, διότι όσοι απόστρατοι ανακαλούνται στην ενέργεια δεν έχουν τις κρατήσεις που έχουν οι εν ενεργεία.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

  • Με ποιο σκεπτικό ορίσθηκε στα κριτήρια των μεταθέσεων ανώτερη μοριοδότηση για όσους υπηρετούν στα υπουργικά γραφεία και στη ΓΓ ΥΠΕΘΑ σε σχέση με τους διοικητές των μονάδων εκστρατείας στον Έβρο και τα νησιά και τους επιτελείς των Στρατηγείων των μάχιμων σχηματισμών εκστρατείας; 
  • Γιατί ενώ συστήνεται αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης για όλους, σκοπός του οποίου είναι η αντιμετώπιση της αδιαφάνειας στις επιλογές μεταθέσεων, με ειδική διάταξη παρέχεται η εξουσία στο Συμβούλιο Μεταθέσεων να κάνει επιλογές μεταθέσεων εξωτερικού ανεξάρτητα από τη σειρά μοριοδότησης , παρακάμπτοντας τα αντικειμενικά κριτήρια της μοριοδότησης και υπονομεύοντας τον διαφανή σκοπό του συστήματος; 
  • Στον ορισμό των μορίων ανά γεωγραφική περιοχή και σύμφωνα με τις κατά τόπους Φρουρές, έχει λάβει χώρα εκτεταμένη διαβούλευση; Στο πλαίσιο αυτής έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προτάσεις αιτήματα από τις κατά τόπους Στρατιωτικές Διοικήσεις και Συνδικαλιστικούς Φορείς; 
  • Σχεδιάζει την αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης με βάση την οποία μοριοδοτούνται τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας; 
  • Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ανακληθέντων αποστράτων στην ενέργεια ανά κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων; Ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις ευθύνης που έχουν αναλάβει; Πιστεύει ότι ο αυξανόμενος αριθμός ανακλήσεων αποστράτων αξιωματικών στην ενέργεια ενισχύει το αίσθημα της δικαιοσύνης και ενισχύει το ηθικό των εν ενεργεία αξιωματικών; 
  • Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και 2022 για τις αυξημένες προσλήψεις αποστράτων που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια; 

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Παρακαλείται όπως μας διαβιβάσει πλήρη κατάλογο του συνόλου των αποστράτων αξιωματικών που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια και ποιες θέσεις ευθύνης έχουν αναλάβει.

 

Οι Αιτούντες και Ερωτώντες Βουλευτές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό