Δημοπρατούνται οι “Πέτρινες Κατασκηνώσεις” Μαρώνειας και συγκροτείται επιτροπή πολιτισμού-τουρισμού στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών

Δημοπρατούνται οι “Πέτρινες Κατασκηνώσεις” Μαρώνειας και συγκροτείται επιτροπή πολιτισμού-τουρισμού στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών

Με ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδρίασε την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.
Μεταξύ των αποφάσεων που λήφθηκαν ξεχώρισαν η έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022,
η εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας του δημοτικού ακινήτου Κατασκηνωτικό Κέντρο Μαρώνειας “Πέτρινες Κατασκηνώσεις”,
η συγκρότηση της επταμελούς Επιτροπής Πολιτισμού και Τουρισμού με πρόεδρο της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μιχάλη Βασιλειάδη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό