Δήμος Κομοτηνής: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου  για την Παλαιστίνη

Δήμος Κομοτηνής: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την Παλαιστίνη

Στην Κομοτηνή σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, το Δημοτικό
Συμβούλιο Κομοτηνής, που συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από νόμιμη
πρόσκληση της Προέδρου του, Κλεοπάτρας Στογιαννίδου
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 28 υπέρ έναντι 1 κατά επί των καταμετρούμενων) να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη
σύγκρουση στην Εγγύς Ανατολή, την εύλογη αλληλεγγύη του στους Ισραηλινούς και
Παλαιστίνιους αμάχους και την απόλυτη προσήλωσή του στο διεθνές δίκαιο, όπως
αυτό αποτυπώθηκε στις αποφάσεις του ΟΗΕ που μένουν επί πολλά χρόνια στα
χαρτιά.
Απαντάμε στην εκατέρωθεν προπαγάνδα και στις πολεμοχαρείς ανταποκρίσεις που
φτάνουν στην πατρίδα μας ότι η ειρήνη δεν θα έρθει με την εξάλειψη του ενός ή του
άλλου λαού αλλά με μια δίκαιη και λειτουργική επίλυση του πιο μακρόβιου
προβλήματος στην διεθνή σκηνή, του Μεσανατολικού.
Στα πλαίσια αυτά ελπίζουμε και η χώρα μας, που έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ και
τους Παλαιστίνιους, να καταφέρει να συμβάλει σε μια ανακωχή και τελικά σε μια
οριστική ειρήνευση για το καλό όλων των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 272/2023.
Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό