Δήμος Κομοτηνής: Βγήκε προκήρυξη για 10 θέσεις στην Δημοτική Αστυνομία

Δήμος Κομοτηνής: Βγήκε προκήρυξη για 10 θέσεις στην Δημοτική Αστυνομία

Η Δημοτική Αστυνομία ξανασυστήνεται στην Κομοτηνή μετά από περίπου  15 χρόνια σύμφωνα με την πανελλαδική προκήρυξη 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων οι 10 αφορούν στον Δήμο Κομοτηνής. Πιο συγκεκριμένα για την πόλη μας οι θέσεις είναι 10, η μία από αυτές αφορά απόφοιτο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, άλλη μία  αφορά απόφοιτο Τεχνικής Εκπαίδευσης και οι άλλες οκτώ αφορούν αποφοίτους  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

H Δημοτική Αστυνομία έχει τις εξής αρμοδιότητες:  να ελέγχει την τήρηση κάθε είδους κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδουν οι Δημοτικές Αρχές, να επιβάλλει τα αντίστοιχα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται για την παραβίαση των διατάξεών τους, να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου Δήμου, να συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία του οικείου Δήμου, να προστατεύει τη δημοτική περιουσία από πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην αδειοδότηση καταστημάτων, όπως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό