Δήμος Μαρώνειας- Σαπών: Ανακοινώθηκε από τον ΕΛΓΑ ο “Πίνακας Διοικητικού Ελέγχου-Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού» για το πρόγραμμα «ΕΤΗΣΙΟ 2021»

Δήμος Μαρώνειας- Σαπών: Ανακοινώθηκε από τον ΕΛΓΑ ο “Πίνακας Διοικητικού Ελέγχου-Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού» για το πρόγραμμα «ΕΤΗΣΙΟ 2021»

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα τον «Πίνακα Διοικητικού ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού» για το πρόγραμμα «ΕΤΗΣΙΟ 2021» για την περιοχή Σαπών, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για τη ζημιά σε ελαιόδενδρα, ρόδια κλπ, καθώς και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να λάβουν γνώση και σε περίπτωση διαφωνίας τους να υποβάλλουν ένσταση μέχρι την Πέμπτη 25/07/2024.
Πληροφορίες τηλ.: 2532350131 και 2532350107
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό