Δήμος Μαρώνειας- Σαπών: Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου για τη δημοτική περίοδο 2024-2028

Δήμος Μαρώνειας- Σαπών: Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου για τη δημοτική περίοδο 2024-2028

Συγκροτούν 11/μελή Επιτροπή Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, για τη δημοτική περίοδο 2024-2028, οι αρμοδιότητες της οποίας παρατίθενται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, με την εξής σύνθεση:
1. Πρόεδρος: Κοτσάκης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας,
και τακτικά μέλη:
2. Ξανθοπούλου Ελισσάβετ, δημοτική σύμβουλος από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας,
3. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας,
4. Βασιλειάδης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό της μειοψηφίας,
5. Κυριαζίδης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό της μειοψηφίας,
6. Σαπουντζής Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό της μειοψηφίας,
7. Κουκουλάκης Χρήστος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αθηλητικού Μορφωτικού Συλλόγου «ΟΡΦΕΥΣ» Στρύμης,
8. Τσιμπλιαράκη Σοφία, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών Ξυλαγανής,
9. Περβανάς Θεόδωρος, επαγγελματίας του τουριστικού τομέα,
10. Ντοσίδης Αναστάσιος, παρατηρητής-εκπαιδευτής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και
11. Ζαραβάτη Χρυσάνθη, σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλαγανής
Η παρούσα ισχύει αρχάς μέχρι το πέρας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-12-2028) και σε κάθε περίπτωση μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της με νέα σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό