Δήμος Ξάνθης: Αναβάθμιση του ορεινού οδικού δικτύου στη ΔΕ Κιμμερίων

Δήμος Ξάνθης: Αναβάθμιση του ορεινού οδικού δικτύου στη ΔΕ Κιμμερίων

Η δημοτική αρχή συνεχίζοντας την υλοποίηση του προγραμματικού της σχεδιασμού, για την εκτέλεση έργων που καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του, προχώρησε στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ», με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών για το έργο: Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνιο».

Η σύνταξη μελετών που απαιτούνται για την εκτέλεση των κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων, τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη διευθέτηση και οργάνωση του οδικού δικτύου.

«Η βελτίωση και αναβάθμιση των επαρχιακών και αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Κιμμερίων εξασφαλίζει την ευκολότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων των ορεινών οικισμών Εράνου, Λιβαδίου, Ανθηρού και Πριονίου προς τον οικισμό Κιμμερίων και κατ’ επέκταση προς την πόλη της Ξάνθης. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί πρόκειται για ένα έργο, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων που έχουμε θέσει ως διοίκηση, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών», τόνισε ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό