Δομή στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, στην Ξάνθη

Δομή στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, στην Ξάνθη

«Ας έλθουν να μας αναζητήσουν οι της Τοπικής και δευτέρου βαθμού Αυτοδιοίκησης, να τους ενημερώσουμε και να δράσουμε από κοινού για το καλό του τόπου μας», τόνισε κατηγορηματικό ο πρόεδρος της  Ένωσης ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜ-Θ, Αντώνης Κουτσούμπας.

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στην Κομοτηνή με το απολογιστικό συνέδριο το πρόγραμμα, «Ενδυνάμωση των διαπεριφερειακών κοινωνικών επιχειρήσεων, με το ακρωνύμιο «I see», στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020.

Προηγήθηκε η παρουσίαση πετυχημένων εγχειρημάτων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) από Ελλάδα και Βουλγαρία, με το παρών να δίνει ο πρόεδρος της  Ένωσης ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜ-Θ, Αντώνης Κουτσούμπας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος πολιτικής συνοχής μέσω ΕΣΠΑ άγγιξε τα 527.838 ευρώ. Συμμετείχαν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης (ΠΑΜ-Θ), η εταιρεία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών», η ΑΜΚΕ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη». Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος ήταν η Περιφέρεια ΑΜ-Θ η οποία και απορρόφησε το ποσό των 90.000 ευρώ.

Από την Βουλγαρία συμμετείχε η περιφέρεια του Σμόλυαν και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Σμόλυαν.

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, μέσω της ενθάρρυνσης της κοινωνικής ένταξης και της αύξησης της απασχόλησης στις κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο. Οι δράσεις εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την δημιουργία και λειτουργία δομών υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για το προσωπικό των δομών υποστήριξης.
Από τα καλά που αφήνει το πρόγραμμα είναι η Δομή Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για την ΑΜ-Θ, στην Ξάνθη.

Στόχος της Περιφέρειας είναι η ανεύρεση νέων διάδοχων προγραμμάτων , τα οποία θα αιμοδοτήσουν την λειτουργία της, για την στήριξη και ενημέρωση για τις υφιστάμενες και νέες ΚΟΙΝΣΕΠ.

Παρόμοια δομή ιδρύθηκε και λειτουργεί και στο Σμόλυαν της Βουλγαρίας.

Να σημειωθεί ότι στον αριθμό 68 φτάνουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚΟΙΝΣΕΠ- στην ΑΜ-Θ, οι οποίες είναι γραμμένες και στο μητρώο του αρμοδίου υπουργείου.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 30 μηνών που έτρεξε το πρόγραμμα έγιναν σε όλες τις πόλεις της ΑΜ-Θ ενημερωτικές εκδηλώσεις και εργαστήρια, προκειμένου να μυήσουν τους πολίτες και κυρίως τους άνεργους στον κόσμο του κοινωνικού επιχειρείν.
Παράλληλα έτρεξε και μια έρευνα στις υπάρχουσες ΚΟΙΝΣΕΠ, από τις οποίες προέκυψε πως αυτό που θέτουν μετ’επιτάσεως οικονομική στήριξη από χρηματοδοτικά εργαλεία και από το κράτος, καθώς και στήριξη και βοήθεια σε θέματα φορολογικά και γραφειοκρατίας.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ ζητούν στήριξη και από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και συνεργασία με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τις βασικές εισηγήσεις έκανε και τις δύο ημέρες η διευθύντρια του τμήματος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Παρασκευή Χουρίδου, ενώ παραβρέθηκαν ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, Αλέξης Πολίτης και ο Κώστας Κουρτίδης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για τα διεθνή (CPMR).
Μάλιστα ο κ. Κουρτίδης έκανε παρέμβαση στο μείζον θέμα της χρηματοδότησης των ΚΟΙΝΣΕΠ, μέσω της καινοτομίας που θα παράγουν, η οποία θα επιβραβεύεται από οικονομικά fands, αλλά μπορεί να γίνεται και χρηματοδότηση από μια μεγάλη εταιρεία στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής της ευθύνης.

 

Έργο “I see: Interregional Social Enterprise Empowerment” υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Ελλάδα και η περιοχή Σμόλιαν στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των περιφερειών NUTS II με το χαμηλότερο ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το 75% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ. Η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να προσφέρει εναλλακτική και βιώσιμη λύση για την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση ευπαθών ομάδων καθώς και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δύο περιοχές (φτώχεια, περιθωριοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός).

Ο κύριος στόχος του έργου “Isee” είναι η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Σμόλιαν μέσω της ενθάρρυνσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ένταξης και της αύξησης της απασχόλησης στις κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

να δημιουργήσει δομές υποστήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

να αναπτύξει μηχανισμό στήριξης και κατάλληλα εργαλεία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

να ενισχύσει τις ικανότητες των συμβούλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας

να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

Δύο δομές στήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μία στη Ξάνθη και μία στο Σμόλιαν.

Μελέτες της συμβολής και του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας στις δύο περιφέρειες, σχέδιο δράσης και συστάσεις.

Υποστηρικτικά εργαλεία για τη λειτουργία των δύο δομών υποστήριξης: ένα μεικτό εργαλείο για τον εντοπισμό των αναγκών και την αξιολόγηση των ιδεών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, έναν επιχειρηματικό οδηγό για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή, διαδραστική διαδικτυακή έκδοση, μοντέλο franchising – Δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων για το προσωπικό των δομών υποστήριξης.

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων δικτύωσης, θεματικά εργαστήρια, διακρατική δικτύωση μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων και διοργάνωση ενημερωτικής ημέρας στο τέλος του έργου, για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του έργου.

Το έργο καταδεικνύει σαφή προστιθέμενη αξία από τη διασυνοριακή συνεργασία. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι εμφανής στο σχεδιασμό του έργου, σε πολλαπλά επίπεδα.

Η εταιρική σχέση αποτελείται από ικανούς οργανισμούς στις δύο περιοχές, δηλαδή από τις δύο περιφερειακές αρχές, από δύο ΜΚΟ από τη Θράκη και από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Σμόλιαν.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν την από κοινού ανάπτυξη των αποτελεσμάτων, το κοινό προσωπικό και τη χρηματοδότηση της δράσης.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι δομές στήριξης θα στοχεύουν στην ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν και στις δύο περιοχές, στηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων στις δύο περιφέρειες, και τα κοινά σχέδια και προώθουν το franchising των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Πλώρη για Συνομοσπονδία βάζουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ της Ελλάδας

Πολύ κοντά στην μετατροπή σε Ένωση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων –ΚΟΙΝΣΕΠ- ΑΜ-Θ, βρίσκονται τα μέλη του Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς ο νόμος 4430 του 2016 δεν επιτρέπει την σύσταση τριτοβάθμιου οργάνου.

Ήδη τον τελευταίο χρόνο τα μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκονται στον αστερισμό της ίδρυσης ‘Ενώσεων’, με στόχο να φτάσουν στο τριτοβάθμιο όργανο της Συνομοσπονδίας των Ενώσεων ΚΟΙΝΣΕΠ Ελλάδας.

«Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ιδρυθούν 7 ενώσεις στην Χώρας μας. Με αυτό τον τρόπο γίνονται βήματα για να ενωθούμε, να συνεργασθούμε, να διεκδικήσουμε και να αρθρώσουμε στιβαρή φωνή, προκειμένου να μας προσέξουν και να μας αντιμετωπίσουν σοβαρά και ουσιαστικά».

Αυτό τόνισε μιλώντας στα μέσα ενημέρρωσης, ο πρόεδρος του Δικτύου-ακόμα για λίγο- ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΜ-Θ, Αντώνης Κουτσούμπας, με αφορμή την παρουσία του στις δύο εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα και αύριο στην Κομοτηνή, για την Κοινωνική Οικονομία.

Υπενθυμίζεται πως παρουσιάστηκαν στην Κομοτηνή τα εγχειρήματα ΚΟΙΝΣΕΠ πετυχημένα από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από την Βουλγαρία, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΑΜ-Θ, “I SEE” της ΕΕ.

Ενώ παράλληλα έγινε και το τελικό συνέδριο, όπου και περιελάμβανε τον απολογισμό των ενεργειών του συγκεκριμένου έργου.

Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τις ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η χρηματοδότηση που προβλέπεται εδώ και χρόνια, η οποία υπάρχει και προορίζεται για αυτές, αλλά…δεν φτάνει τελικά…

Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η πρόσληψη ανέργων μέσω ΟΑΕΔ.

Μαζί με την πανελλήνια συνομοσπονδία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας -ΠΑΣΕΚΑ Κ.ΑΛ.Ο-, έχουν αποφασίσει να κάνουν συναντήσεις με τους Περιφερειάρχες της Ελλάδας και να ρωτήσουν που είναι αυτά τα χρήματα για την Κοινωνική οικονομία και πως μπορούν να φτάσουν σωστά και χρήσιμα στις ΚΟΙΝΣΕΠ που τα περιμένουν ως μάννα εξ ουρανού για να σταθούν.

«Είμαστε οντότητες και οργανωμένα σχήματα Κοινωνικής Οικονομίας, δεν είμαστε ανύπαρκτοι, ούτε αόρατοι. Ας έλθουν να μας αναζητήσουν οι της Τοπικής και δευτέρου βαθμού Αυτοδιοίκησης, να τους ενημερώσουμε και να δράσουμε από κοινού για το καλό του τόπου μας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται θαύματα με την συνεργασία αυτοδιοίκησης και ΚΟΙΝΣΕΠ. Δυστυχώς εδώ στην δική μας περιοχή, ΠΟΤΕ και κανένας δεν ζήτησε να μας συναντήσει», τόνισε κατηγορηματικό ο κ. Κουτσούμπας.

Τέλος ανέφερε πως και ως πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Επάρκεια» ο κ. Κουτσούμπας, έχει κληθεί να κάνει παρουσιάσεις, αλλά και να βοηθήσει στην ίδρυση 6 νέων ΚΟΙΝΣΕΠ στην ΑΜ-Θ, με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα, την αξιοποίηση-ανάδειξη των Βουνών μας κ.α.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό