Δόμνα Μιχαηλίδου: «Στο 92% οι εμβολιασμένοι, αν χρειαστεί τροπολογία για τους ανεμβολίαστους» – Νομοσχέδιο για την Κοινωνική Προστασία

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Στο 92% οι εμβολιασμένοι, αν χρειαστεί τροπολογία για τους ανεμβολίαστους» – Νομοσχέδιο για την Κοινωνική Προστασία

«Σκεφτόμαστε, εάν χρειαστεί, να υιοθετήσουμε τη λογική του Υπουργείου Υγείας, το οποίο με σχετική τροπολογία επιτρέπει στους υγειονομικούς που θα εμβολιαστούν να επιστρέψουν στην εργασίας τους, αμέσως μετά την πρώτη δόση. Αν και στα Προνοιακά Ιδρύματα, τόσο της Αν. Μακεδονίας και Θράκης όσο και της υπόλοιπης χώρας, το ποσοστό του εμβολιασμού ξεπερνά το 92%, θα πρέπει ωστόσο να είμαστε πλήρως καλυμμένοι», δήλωσε στον Max fm 93,4 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου και πρόσθεσε: «Οι εμβολιασμένοι, εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι, ηλικιωμένοι και ΑμεΑ, θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες, όμως θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες εμβολιασμού όλων, καθώς μιλάμε για πολύ ευαίσθητους χώρους».

Νομοσχέδιο για την « Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας»

Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα που βρίσκεται σε διαβούλευση και εντός του μήνα πηγαίνει στη Βουλή. Το νομοσχέδιο αφορά στους εξής τομείς:

 

-Παιδική Προστασία και μέτρα εξάλειψης παιδικής κακοποίησης

Θεσμοθετείται πλαίσιο πρόληψης και προστασίας  έναντι της κακοποίησης των ανηλίκων, σε δομές παιδικής προστασίας όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, τα Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Μεταξύ άλλων ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ανά δομή, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές κάθε προφορική ή έγγραφη, επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά περιστατικού κακοποίησης από τους ωφελούμενους των μονάδων. Δημιουργείται Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών, υπό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), το οποίο θα είναι ο συντονιστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου θα γίνεται η καταγραφή των γνωστοποιήσεων των περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων. Ορίζεται επίσης για πρώτη φορά στο Ελληνικό δίκαιο ότι η πρόσληψη προσωπικού στις δομές αυτές θα γίνεται με την κατάθεση λευκού Ποινικού Μητρώου του εργαζόμενου, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εισάγεται ο θεσμός του Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, με στόχο την την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση ίσων ευκαιριών. Εθνικός Συντονιστής για την Εγγύηση για το Παιδί ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

 

Άτομα με Αναπηρία και Ηλικιωμένοι

Καθιερώνεται ο Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία. Θα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών τους, για τη διευκόλυνση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την πρόληψη περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους.

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιδοματική πολιτική αλλά έχει και ουσιαστικό ενεργητικό σκέλος που ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ. Ο Προσωπικός Βοηθός είναι μια σημαντική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση που ταυτόχρονα στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν και να υποστηρίζουν τις δικές τους επιλογές.

Επίσης, θεσπίζεται πλαίσιο για την έγκαιρη πρόληψη του φαινομένου της κακοποίησης ευάλωτων ομάδων και συγκεκριμένα ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων σε φορείς και δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης μέτρων ικανών να αποτρέψουν τα περιστατικά κακοποίησης.

 

Πρόγραμμα Κυψέλη για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ορίζεται ένα  ενιαίο, ολιστικό, καθημερινό πρόγραμμα, κοινό για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας που θα προσφέρει στα βρέφη και τα νήπια την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων και ερεθισμάτων και στους γονείς τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Καθιερώνεται ο τακτικός έλεγχος όλων των βρεφών και νηπίων για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν αδυναμιών και δυσκολιών. Θεσπίζεται Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης για το συντονισμό της προσχολικής αγωγής και την ενιαία διαχείριση του νέου προγράμματος.

 

Αναδοχή – Υιοθεσία – Αποϊδρυματοποίηση

Θεσμοθετούνται τα Διαμερίσματα Αυτόνομης Διαβίωσης. Τα διαμερίσματα αυτά θα βρίσκονται εντός αστικού ιστού, θα είναι μη-ιδρυματικού τύπου και θα προσομοιάζουν κατά το δυνατόν περισσότερο συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος για να επιτύχουμε την αποϊδρυματοποίηση και την ομαλή ένταξη των εφήβων που ζουν σε ιδρύματα.

Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος του Κοινωνικού Συμβούλου για την επίβλεψη και τον έλεγχο των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλες τις προνοιακές δομές της χώρας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό