Δωρεά φαρμακευτικού υλικού

Δωρεά φαρμακευτικού υλικού

Φαρμακευτικό υλικό δώρισε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής ο Γιώργος Μανανάς ως μια ένδειξη κοινωνικής προσφοράς σε συμπολίτες μας που νοσούν.

Η Κοινωνική Υπηρεσία παρέδωσε το υλικό στο Κοινωνικό Φαρμακείο Κομοτηνής που στεγάζεται στο Πολυλειτουργικό του Δήμου Κομοτηνής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό