ΔΠΘ: Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την UNICEF για τη δημιουργία ενός Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο ΔΠΘ

ΔΠΘ: Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την UNICEF για τη δημιουργία ενός Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο ΔΠΘ

Τον εκπρόσωπο του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα DrGhassanKhalil υποδέχτηκε ο Πρύτανης του ΔΠΘ κ. Φώτης Μάρης, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, στο κτήριο Διοίκησης του ΔΠΘ.
Κατά τη συνάντηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της UNICEF και του ΔΠΘ για τη δημιουργία ενός Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Το Κέντρο θα φιλοξενείται σε χώρο του ΔΠΘ και θα αποτελέσει ένα από τα 13 Κέντρα που θα δημιουργηθούν σε καθεμία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας.Ως κύριους στόχους θα έχει:
• Την παραγωγή γνώσης, έρευνας, δεδομένων και τεκμηρίωσης σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα του παιδιού (μεταξύ άλλων, η κοινωνική πολιτική για τα παιδιά, η παιδική προστασία, η ποιοτική-συμπεριληπτική εκπαίδευση, η μετάβαση από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή)
• Τη διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία (με εργαστήρια, συνέδρια, εκδηλώσεις για το κοινό, και εκστρατείες ευαισθητοποίησης) με βάση ετήσιο σχέδιο εργασίας που θα συγκροτεται από ομάδα εργασίας.
• Την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του Παιδιού στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό έργο του ΔΠΘ.
• Τη συνεργασία για τη δυνητική ανάπτυξη συναφών προγραμμάτων, με εστίαση στην έρευνα και στη διδασκαλία-μάθηση.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό