Δράση για το κλίμα στον τουρισμό

Δράση για το κλίμα στον τουρισμό

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, εθνικός χειριστής του προγράμματος GreenKey που απονέμει το ομώνυμο διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας,  υπέγραψε  σύμφωνο συνεργασίας με το μεγαλύτερο ελληνικόinboundTourOperatorAvraTours.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο  Διευθύνων Σύμβουλος του AvraToursΙωάννηςΛ. Δημητριάδης και ο Νικόλαος Γ. Πέτρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΠΦ και Αντιπρόεδρος του Foundation for EnvironmentalEducation (FEE) που είναι ο διεθνής συντονιστής του εγκεκριμένου από το GlobalSustainableTourism Council (GSTC) προγράμματος GreenKey.

Το AvraTours, με όχημα το πρόγραμμα GreenKey της ΕΕΠΦ θα παροτρύνει τις 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Επιπλέον, η συμμετοχή στο GreenKey και η τήρηση των κριτηρίων του μειώνει τα λειτουργικά κόστη και προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς οι επισκέπτες ολοένα και περισσότερο επιλέγουν επιχειρήσεις και προορισμούς που ασκούν συνετή περιβαλλοντική πολιτική.

Έχοντας λάβει τη στρατηγική απόφαση της «πράσινης» κατεύθυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, το AvraToursθα είναι ο πρώτος ελληνικός TourOperator  του οποίου οι μεταφορέςκαι εκδρομές θα έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του προγράμματος αντιστάθμισης ρύπων GlobalForest Fund, το οποίο επίσης υλοποιεί το FEE. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 πραγματοποιήθηκαν 600.000 αφίξεις.

Σε κοινές τους δηλώσεις οι κ.κ. Ν. Πέτρου και Γ. Δημητριάδης αποτύπωσαν όχι μόνο την ελπίδα αλλά και τη σιγουριά τους ότι μόνο μέσα από τέτοιες συνέργειες, βασισμένες στη γνώση και την εμπειρία, μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματικές, βιώσιμες λύσεις, που θα αποδώσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και στους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και στο περιβάλλον.

Να δημιουργήσουμε έναν τουριστικό κλάδο πραγματικό σύμμαχο των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για μία βιώσιμη, δίκαιη ζωή για όλους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό