ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που θα καταβληθούν αυτήν την εβδομάδα 3-7 Οκτωβρίου

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που θα καταβληθούν αυτήν την εβδομάδα 3-7 Οκτωβρίου

75,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 128.500 περίπου δικαιούχους κατά την  εβδομάδα 3-7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
1.Από τον e-ΕΦΚΑ  θα καταβληθούν:
• 13,2 εκατ. ευρώ σε 41.404 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
• 15,2 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
• 348. 810 ευρώ σε 494 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
2. Από τη ΔΥΠΑ  θα γίνουν οι εξής καταβολές: 
• 28  εκατ. ευρώ σε  70.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
• 18 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
• 700.000  ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό