Εφορία: Τι τζίρο δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2023

Εφορία: Τι τζίρο δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2023

Σε χαμηλά νερά κινήθηκαν οι τζίροι εκατοντάδων επαγγελμάτων το 2023 (εισοδήματα 2022), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η φορολογική διοίκηση και τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος.

Όπως γράφει ο Π. Χατζηνικολάου στο capital.gr, για παράδειγμα, οι δικηγόροι δηλώνουν μέσο τζίρο που δεν ξεπερνά τις 23.000 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι τα καθαρά κέρδη είναι πολύ μικρότερα, οι υδραυλικοί υψηλότερα από τους δικηγόρους και συγκεκριμένα περί τα  29.463 ευρώ, και οι γιατροί 46.640 ευρώ. Από τα ποσά αυτά, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων χρονών, τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματά τους είναι περίπου στο 1/3 των ακαθάριστων εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα δήλωσαν οι 198 απασχολούμενοι στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού, οι οποίοι παρουσίασαν μέσο τζίρο 1,29 εκατ. ευρώ. Ο μέσος τζίρος στα λιανικό εμπόριο καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ανέρχεται στο ποσό των 772.275 ευρώ, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι 531 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις επισκευές ρολογιών και κοσμημάτων με μέσο τζίρο το 2022 που ανέρχεται στα επίπεδα των 4.167 ευρώ. Ακολουθούν οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα αγοράς και στις δημοσκοπήσεις, με μέσο τζίρο 10,385 ευρώ.

Ιδιαίτερα οι τελευταίοι κλάδοι καθώς και οι δικηγόροι, υδραυλικοί, οδοντίατροι, μαραγκοί και άλλες δραστηριότητες δηλώνουν καθαρά εισοδήματα υποπολλαπλάσια του τζίρου που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζήσει κάποιος.

Ο μέσος τζίρος εφαρμόζεται όταν κάποιος επαγγελματίας έχει υψηλότερο τζίρο από αυτόν που παρουσιάζει ο κλάδος. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο κάποιοι να παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό τζίρο αλλά ελάχιστα φορολογητέα εισοδήματα. Έχει διαπιστωθεί επιχείρηση με τζίρο 2 εκατ. ευρώ και καθαρά φορολογητέα κέρδη 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο μέσος όρος των τζίρων χρησιμοποιείται για την εξεύρεση του τεκμαρτού εισοδήματος. Συγκεκριμένα γίνεται προσαύξηση 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 30.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 20.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Εάν υποθέσουμε ότι στην ανωτέρω περίπτωση το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται στα 15.000 ευρώ για τον επαγγελματία (λαμβάνεται υπόψη η μισθοδοσία κ.λπ.) θα προστεθούν επιπλέον 500 ευρώ (5% Χ 10.000) οπότε το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται στα 15.500 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ:

– Δικηγόροι: Ανέρχονται σε 35.967 και τα ακαθάριστα έσοδα του 2022 ανήλθαν στο ποσό των 22.890 ευρώ.

– Οδοντίατροι: Ανέρχονται σε 10.907 και δηλώνουν ακαθάριστα έσοδα 28.289 ευρώ.

– Εκμεταλλευτές ταξί. Ανέρχονται σε 29.108 και τα ακαθάριστα έσοδα που δήλωσαν για το 2022 ανέρχονται στο ποσό των 16.281 ευρώ. Το αμέσως προηγούμενο έτος είχαν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 11.743 ευρώ.

– Γιατροί (δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων): Οι 23.471 γιατροί της κατηγορίας αυτής δήλωσαν το 2022 ακαθάριστα έσοδα 46.640 ευρώ έναντι 43.541 ευρώ το 2021.

– Ξυλουργικές εργασίες: Οι 4.904 μαραγκοί δηλώνουν ακαθάριστα κέρδη 32.913 ευρώ. Το 2021 είχαν δηλώσει 30.996 ευρώ.

– Ιδιοκτήτες μπαρ:  Οι 29.775 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 37.777 ευρώ, ενώ το 2021 ήταν 28.734 ευρώ.

– Υδραυλικοί: Στο κλάδο απασχολούνται 8.506 φυσικά πρόσωπα. Το ακαθάριστο εισόδημα του 2022 είχε φθάσει στα 29.463 ευρώ, ενώ το 2021 στα 27.004 ευρώ.

Πηγή: capital.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό