ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.  ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ

Η αλληλοβοήθεια και το αίσθημα ενότητας μεταξύ των ανθρώπων και η συμπαράσταση στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας είναι απαραίτητα συστατικά επιβίωσης και κοινωνικής συνοχής στην συνεχιζόμενη υγειονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε.

Οι Τράπεζες Αίματος είναι δεξαμενές έμπρακτης αλληλεγγύης και ως Συνδικάτα αξίζει να προχωρήσουμε στη δημιουργία περισσότερων τέτοιων μονάδων και να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ, συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συνδικάτου Ταχυδρόμων Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης συν. Χρήστο Σαβουλίδη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας Τράπεζας Αίματος από το Συνδικάτο Ταχυδρόμων.

Ο Χρήστος Σαβουλίδης μας ανέφερε με λεπτομέρεια τα απαιτούμενα βήματα τα οποία και παραθέτουμε παρακάτω. Τον συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για την συμβολή του στην ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού ζητήματος και για τις πολύτιμες οδηγίες που μας έδωσε.

 

Οδηγός δημιουργίας Τράπεζας Αίματος

  1. Λήψη απόφασης από το ΔΣ για την δημιουργία Τράπεζας Αίματος.
  2. Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για τον ορισμό διαχειριστή της Τράπεζας Αίματος.
  3. Εύρεση τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου που θα αποτελέσει τη βάση της Τράπεζας Αίματος και σύναψη συνεργασίας Φορέα- Νοσοκομείου.
  4. Επικοινωνία με το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://service.bdr.gr στην οποία υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας και εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου θα συμπληρωθούνοι αντίστοιχες φόρμες που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑ.

Όταν το ΕΜΑ τελειώσει με τον έλεγχο των στοιχείων και δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα επικοινωνήσει με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου το οποίο έχει οριστεί ως βάση της τράπεζας αίματος για να ολοκληρώσει τη διασύνδεση αυτού του τμήματος αιμοδοσίας με το ΕΜΑ.

Μετά το πέρας της διασύνδεσης αυτής θα σταλεί απάντηση μέσω email στο διαχειριστή  του Φορέα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας της τράπεζας αίματος μαζί με έναν πενταψήφιο κωδικό ο οποίος είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας.

Η ΟΣΕΤΕΕ εντός του Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει την σχετική διαδικασία για την δημιουργία Τράπεζας Αίματος.

Καλούμε όλα τα Συνδικάτα να προχωρήσουν στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασίες σχημάτων. 

Το ΔΣ της ΟΣΕΤΕΕ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό