Εγνατία Οδός: Πόσο θα κοστίζουν τρία πλευρικά διόδια στην Καβάλα

Εγνατία Οδός: Πόσο θα κοστίζουν τρία πλευρικά διόδια στην Καβάλα

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ενημερώνει για τη λειτουργία των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων Αγίου Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) και Άσπρων Χωμάτων ΠΣΔ Αγίου Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) στη Χ.Θ. 456+300 του κύριου άξονα από 21/09/2022, ΠΣΔ Ασπρων Χωμάτων Κλάδος 1 στη Χ.Θ. 478+300 του κύριου άξονα από 28/09/2022 και ΠΣΔ Ασπρων Χωμάτων Κλάδος 2 στη Χ.Θ. 478+300 του κύριου άξονα από 28/09/2022.

Το τέλος διοδίων των ανωτέρω νέων Σταθμών Διοδίων είναι :

                                                                 ΚΑΤ 1   ΚΑΤ 2    ΚΑΤ 3   ΚΑΤ 4 

ΠΣΔ    Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 1)  0,20 €  0,30 €  0,80 €  1,10 €

ΠΣΔ    Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 2)  0,20 €  0,30 €  0,80 €  1,10 €

ΠΣΔ   Αγίου Ανδρέα (Δυτ. Κλάδος)     0,30 €  0,40 €  1,00 €  1,40 €

Επίσης ενημερώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2021, εφαρμόζονται από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εκπτωτικά πακέτα για τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου που είναι συνδρομητές του ΕgnatiaΡass.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό