Έκδοση οδηγού κοινωνικών δομών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Έκδοση οδηγού κοινωνικών δομών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαιότητα παροχής συνολικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης στους πολίτες σχετικά με την ποιοτική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στον τομέα των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, προχώρησε στη σύνταξη και κυκλοφορία του οδηγού κοινωνικών δομών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Στον οδηγό καταγράφονται οι φορείς, οργανισμοί, σύλλογοι που λειτουργούν στα όρια του και εμπλέκονται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, γεγονός που τον αναδεικνύει σε χρήσιμο, πρακτικό και λειτουργικό χάρτη για όλους.

Ο οδηγός είναι προϊόν της συνεργασίας και προσφοράς αιρετών, στελεχών και υπαλλήλων του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, συνεργατών και εθελοντών και στους οποίους ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος εκφράζει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό