ΕΛΟΔΙ: Να βρεθεί λύση σχετικά με το ζήτημα της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών

ΕΛΟΔΙ: Να βρεθεί λύση σχετικά με το ζήτημα της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών

Έπειτα από αίτημα της ΕΛ.Ο.ΔΙ. για συνάντηση προκειμένου να βρεθεί λύση σχετικά με το ζήτημα της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών, σε πολλές σχολικές μονάδες της χώρας μας, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας ανταποκρίθηκε άμεσα και στις 13/10/2021 πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση – συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Στην πολύ καλή και εποικοδομητική συζήτηση, η Ομοσπονδία μας ενημέρωσε τον κ. Κόπτση σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει καθώς δεν τοποθετήθηκαν σε όλα τα σχολεία για τα οποία υπήρξε αίτηση σχολικός νοσηλευτής, ενώ σε κάποια τοποθετήθηκε νοσηλευτής εκ περιτροπής, καθώς θα έπρεπε να βρίσκεται λίγες ημέρες σε ένα σχολείο και λίγες σε άλλο. Επιπλέον, δώσαμε αναλυτική κατάσταση με τα σχολεία που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Επισημάναμε βέβαια και βοηθήσαμε τον Γεν. Γραμματέα να αντιληφθεί την σημασία του σχολικού νοσηλευτή και του έργου που επιτελεί, καθώς και την ανάγκη για την άμεση εξεύρεση λύσης.

Ο κ. Κόπτσης, μας ενημέρωσε ότι βασικός λόγος αυτής της δυσλειτουργίας, την φετινή χρονιά, είναι η έλλειψη νοσηλευτών στους πίνακες, καθώς έχουν ήδη απορροφηθεί σε άλλες θέσεις. Από την μεριά μας έγιναν προτάσεις και δόθηκαν ιδέες επίλυσης της κατάστασης (πρόσληψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού κτλ.), που κρίθηκαν θετικά από τον Γεν. Γραμματέα και θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου.

Η συζήτηση έκλεισε με την υπόσχεση για την ταχύτερη διευθέτηση της κατάστασης και με την συμφωνία έναρξης άμεσης συνεργασίας του Υπουργείου με την ΕΛ.Ο.ΔΙ. σε δράσεις στον τομέα της παιδείας, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο διενέργειας επεμβατικών δράσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό