Έναρξη δύο Νέων Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων, σε συνεργασία με την πλατφόρμα sparmatseto.gr.v

Έναρξη δύο Νέων Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων, σε συνεργασία με την πλατφόρμα sparmatseto.gr.v

Σύλλογος καλλιτεχνών Ν. Ροδόπης «Αθηνίων»

Έναρξη δύο Νέων Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων, σε συνεργασία με την έμπειρη πολιτιστική και εκπαιδευτική πλατφόρμα sparmatseto.gr.

Τίτλος προγράμματος: Art Therapy: Εικαστική Θεραπεία για όλους

Περιγραφή προγράμματος

Art Therapy ή Εικαστική Θεραπεία ή Θεραπεία μέσω της Τέχνης είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους που έχουμε δώσει σ’ ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο που λαμβάνει χώρα τόσο στο πλαίσιο δομών ψυχικής υγείας όσο και στην εκπαίδευση και σε φορείς στήριξης ευπαθών ομάδων.  Αποτελεί μια μέθοδο προσέγγισης, κατανόησης και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους κάθε ηλικίας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα ή μικρότερα ψυχικά προβλήματα. Είναι μια μορφή θεραπείας, που χρησιμοποιεί την τέχνη για να ανιχνεύσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα.

Παράλληλα,  η Art Therapy είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης  του άγχους, διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης ψυχολογικής φύσης προβλημάτων της καθημερινότητας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνεται θα έρθουμε σε επαφή με τον υπέροχο κόσμο της Art Therapy, τις βασικές της αρχές, την μεθοδολογία της και τους τρόπους που αυτή μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας να αποκαταστήσουν ψυχικές καταστάσεις.

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών σχετικά με την εικαστική θεραπεία, τις μεθόδους της, τις εφαρμογές που αυτή μπορεί να έχει αλλά και την αποτελεσματικότητά της. Παράλληλα επιδιώκεται να παρασχεθεί το κατάλληλο υπόβαθρό το οποίο είναι απαραίτητο για την ανίχνευση και αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Στόχος του προγράμματος είναι  να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στην εικαστική θεραπεία, να την κατανοήσουν και να την εφαρμόσουν ο καθένας υπό το πρίσμα και τις προϋποθέσεις της δική του ιδιότητας.

 Θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή στην Εικαστική Θεραπεία
 • Ιστορική εξέλιξη και αναγνώριση
 • Ξεκινώντας από το άτομο
 • Τεχνικές εικαστικής θεραπείας
 • Τα μέσα στην εικαστική θεραπεία
 • Εικαστική θεραπεία για παιδιά και εφήβους
 • Εικαστική θεραπεία για ειδικές ομάδες
 • Εικαστική θεραπεία και καθημερινότητα
 • Βασικές αρχές προσέγγισης στην εικαστική θεραπεία
 • Δράμα και Μουσική στην Art Therapy

 

Τι θα μάθω;

 • Γνώση της ιστορικής εξέλιξης και της αναγνωρισμένης αξίας της εικαστικής θεραπείας
 • Γνώση των αρχών και των προϋποθέσεων για να έχει αποτελέσματα η εφαρμογή της.
 • Εφαρμογή τεχνικών Art Therapy στο πλαίσιο της ιδιότητάς του κάθε συμμετέχοντα
 • Χρήση τεχνικών Art Therapy για την ανίχνευση και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
 • Κατανόηση της αξίας της εικαστικής θεραπείας
 • Κριτική προσέγγιση της διαδικασίας της εικαστικής θεραπείας

 

Περισσότερες πληροφορίες

Λειτουργία Εργαστήριου:  Δύο διαζώσης δίωρα εργαστήρια ανά μήνα (ένα κάθε δεκαπέντε ημέρες) και εκπόνηση δύο εργασιών ανά μήνα στις εβδομάδες που δεν υπάρχει εργαστήριο, δίχως να απαιτείται η φυσική παρουσία στον χώρο του Συλλόγου.

Workshops: Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα υλοποιούνται έξτρα workshops με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πρακτική της εικαστικής θεραπείας.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος εργαστηρίου: Βασίλειος Κ. Μακέδος (Ιστορικός τέχνης, ΜΑ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, art therapist).

Βεβαίωση εκπαίδευσης: Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και συνοδευτικό βεβαίωσης στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι θεματικές που καλύφθηκαν.

Διάρκεια εργαστηρίου: Το εργαστήριο αποτελείται από δύο μεγάλους κύκλους (ο πρώτος αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον δεύτερο). Η διάρκεια του πρώτου κύκλου είναι πέντε (5) μήνες και του δεύτερου έξι (6) μήνες.

 

Τίτλος προγράμματος: Εκπαιδευτική και καλλιτεχνική Ρομποτική

Περιγραφή προγράμματος

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει δομήσει μια στιβαρή βάση θεωρητικών, επιστημολογικών και πρακτικών αρχών οι οποίες της επιτρέπουν να δρα αυτόνομα ως ένα μέσο εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες αρχές της διερευνητικής μάθησης χαρακτηριστικό που την καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματική.

Το εργαστήρι καλλιτεχνικής – εκπαιδευτικής ρομποτικής εστιάζει στη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής με στόχο τη μάθηση μέσα από τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων και τη χρήση τους για περαιτέρω διεύρυνση τόσο της γνώσης που αποκτήθηκε όσο και των καλλιτεχνικών αισθητηρίων των συμμετεχόντων.

Στο Εργαστήρι καλλιτεχνικής – εκπαιδευτικής ρομποτικής θα έρθουμε σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική, τη θεωρία της και τα υλικά της. Θα εξερευνήσουμε τον υπέροχο κόσμο της και θα φτιάξουμε και θα προγραμματίσουμε ρομποτικές κατασκευές που θα δημιουργούν τέχνη. Όλα αυτά με απώτερο σκοπό τη γνώση αλλά και την καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων.

 

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική, τις μεθόδους της, τις εφαρμογές που αυτή μπορεί να έχει αλλά και την αποτελεσματικότητά της. Παράλληλα επιδιώκεται να παρασχεθεί το κατάλληλο υπόβαθρό το οποίο είναι απαραίτητο για την ενασχόληση των συμμετεχόντων με ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσω εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι  να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις γνωστικές, μεθοδολογικές και πρακτικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στην εκπαιδευτική ρομποτική, να την κατανοήσουν και να την εφαρμόσουν αποκτώντας χρήσιμες εμπειρίες και κατακτώντας τη γνώση μέσα από τη ρομποτική.

Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων

Μιας και η εκπαιδευτική ρομποτική έχει να κάνει και με τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει κατακτήσει κάθε ηλικιακή ομάδα θα δημιουργηθούν  τα εξής τμήματα:

 • Παιδιά πρώτης μέχρι και τρίτης τάξης δημοτικού
 • Παιδιά τετάρτης μέχρι και έκτης τάξης δημοτικού
 • Παιδιά γυμνασίου και λυκείου (μέχρι τη δεύτερη τάξη του λυκείου)

 και

 • Τμήμα ενηλίκων με εστιασμό στην εκπαιδευτική χροιά της ρομποτικής (εξαιρετικό για εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων)

 

Έννοιες και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται στο εργαστήριο:

 • Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια, πίεση, δυνάμεις κ.α.)
 • Μαθηματικά-Γεωμετρία (αναλογίες, μεγέθη, περίμετρος, γωνίες κ.α.)
 • Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.)
 • Προγραμματισμός (αισθητήρες, αλγοριθμική αντίληψη, ψηφιακή νοημοσύνη κ.α.)

 

Προσωπικές ικανότητες που αναπτύσσονται στο εργαστήριο:

 • Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, ανατροφοδότηση)
 • Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση)
 • Δημιουργικότητα – Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και πόρων, δημιουργία)
 • Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία, ρόλοι ομάδας)
 • Αντίληψη – Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος στα διάφορα στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
 • Καινοτομία – ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες, νέοι τρόποι υλοποίησης των ιδεών αυτών)

 

Περισσότερες πληροφορίες

Λειτουργία Εργαστήριου:  Δύο διαζώσης δίωρα εργαστήρια ανά μήνα (ένα κάθε δεκαπέντε ημέρες) και εκπόνηση δύο εργασιών ανά μήνα στις εβδομάδες που δεν υπάρχει εργαστήριο, δίχως να απαιτείται η φυσική παρουσία στον χώρο του Συλλόγου.  Σε κάθε διαζώσης συνάντηση οι συμμετέχοντες δουλεύουν πρακτικά σε διάφορες ρομποτικές πλατφόρμες.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος εργαστηρίου: Μαρία Πεχλιβάνη (Εκπαιδευτικός. MSc Εκπαιδευτική ρομποτική και νέες τεχνολογίες).

Βεβαίωση εκπαίδευσης: Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής ανάλογα με το τμήμα και το επίπεδο. 

Πληροφορίες εγγραφές καθημερινά, 11:00 – 13:00 και 20:00 – 22:00 στα τηλέφωνα 25310 72502 και 6946060767.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό