Ενημέρωση των πολιτών για επιχειρούμενη απάτη από δήθεν «συνεργάτες» της ΔΕΔΑ

Ενημέρωση των πολιτών για επιχειρούμενη απάτη από δήθεν «συνεργάτες» της ΔΕΔΑ

Η ΔΕΔΑ εφιστά την προσοχή των πολιτών για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτήδειους οι οποίοι προφασίζονται συνεργασία με τη ΔΕΔΑ προκειμένου να αναλάβουν εργασίες που σχετίζονται με την εσωτερική εγκατάσταση του φυσικού αερίου με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους. 

Υπογραμμίζεται ότι η ΔΕΔΑ δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης και δεν κατευθύνει ποτέ τους πελάτες σχετικά με την επιλογή μηχανικού  ή παρόχου φυσικού αερίου. Η μόνη σχετική αρμοδιότητα της ΔΕΔΑ αφορά τη θεώρηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης, η οποία υποβάλλεται από τον μηχανικό της επιλογής του πελάτη.

Τέσσερις συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης

  1. Η ΔΕΔΑ απαγορεύεται να υποδεικνύει στους πελάτες της μηχανικούς ή/και παρόχους φυσικού αερίου.
  1. Τα emailsτων εκπροσώπων  μας έχουν πάντοτε την κατάληξη @deda.gr. 
  1. Η ΔΕΔΑ δεν συνεργάζεταιμε κανέναν μηχανικό που αναλαμβάνει τη μελέτη ή/και την κατασκευή μιας εσωτερικής εγκατάστασης. Η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται αποκλειστικά από το τοπικό γραφείο της κάθε πόλης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη & Δράμα) ή από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 216 2000 401.
  1. Σε περίπτωση που σας προσεγγίσουν άτομα, τα οποία δηλώνουν συνεργάτες μας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε άμεσα είτε στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΔΑ είτε στα τοπικά μας γραφεία, ώστε  να ενημερωθείτε από το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας μας σχετικά με τη διαδικασία της σύνδεσης του ακινήτου σας με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΑ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό