Έως σήμερα η προμήθεια αντιικών χαπιών από φαρμακεία και νοσοκομεία του ΕΣΥ

Έως σήμερα η προμήθεια αντιικών χαπιών από φαρμακεία και νοσοκομεία του ΕΣΥ

Έως σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, 25 Απριλίου θα γίνεται η προμήθεια αντιικών χαπιών από τα φαρμακεία και νοσοκομεία του ΕΣΥ για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με COVID-19.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση των φαρμάκων είναι η έγκριση της αντιικής αγωγής Covid-19 από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.

Η αντιική αγωγή Covid-19 μπορεί να παραλαμβάνεται από συγγενή ή φίλο/φίλη του ασθενούς, κατά τις ώρες παραλαβής που έχουν οριστεί, με μόνη την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του/της παραλαμβάνοντος/ουσας, το ΑΜΚΑ του ασθενούς και τον αριθμό της συνταγής. Για την είσοδο στα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι απαραίτητο Rapid test, είναι απαραίτητη φυσικά η χρήση προστατευτικής μάσκας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό