Επεκτείνονται οι ενδείξεις φαρμακευτικού σκευάσματος της Lavipharm και στην ημικρανία

Επεκτείνονται οι ενδείξεις φαρμακευτικού σκευάσματος της Lavipharm και στην ημικρανία

Η Lavipharm ανακοινώνειτηνεπέκτασητωνενδείξεωνμησυνταγογραφούμενουφαρμάκουσταθερούσυνδυασμούπαρακεταμόλης,ακετυλοσαλικυλικούοξέος, καφεΐνηςγιατη θεραπείατης ημικρανίας.Συγκεκριμένα, η χρήση του φαρμακευτικού σκευάσματος προοριζόταν μέχρι πρότινος για την αντιμετώπιση πονοκεφάλου, πονόδοντου, πυρετού, μυαλγιών, αρθραλγιώνκαιπόνωνπεριόδου, ενώ πλέον ενδείκνυται και γιατηνοξείααντιμετώπισητωνκρίσεων ημικρανίας, με ή χωρίς αύρα, που χαρακτηρίζονται από πόνο τουλάχιστον μέτριας έντασης.

Ηημικρανίαείναιμίαχρόνιαδιαταραχήπουχαρακτηρίζεταιαπόεπαναλαμβανόμενες, μέτριεςέωςέντονεςκεφαλαλγίες, συχνάσεσυνδυασμόμεμιασειράαπόάλλασυμπτώματα.Σεπαγκόσμιοεπίπεδο, περίπου 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από ημικρανίες, καθιστώνταςτηνπάθησημίαεκτωνπιοσυνηθισμένωνστονγενικόπληθυσμό.Ηηλικιακήομάδαπουείναιπιοεπιρρεπήςσεημικρανίεςείναιαπό 35 έως 40 ετών, μετιςγυναίκεςναέχουνδιπλάσιαπιθανότηταναεμφανίσουντηδιαταραχήσεσχέσημετουςάντρες. Περίπουτο 20% τωνπασχόντωνεμφανίζουνσυμπτώματααύρας, ενώ ημικρανίες μπορεί να εμφανίσουν και τα παιδιά, με το 4-5% των εφήβων να πάσχουν από τη διαταραχή.

«Η ημικρανία ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο δημιουργώντας μεγάλη δυσκολία στην καθημερινότητα και τη λειτουργικότητά τους, συνεπώς η καλή διαχείρισή της είναι σημαντική τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Υπολογίζεται ότι η ημικρανία είναι η πλέον δαπανηρή νευρολογική ασθένεια στον δυτικό κόσμο. Στη Lavipharm, η παραγωγή και διάθεσηαποτελεσματικών φαρμάκων είναι μια αέναη διαδικασία στο καθημερινό μας έργο. Είμαστε περήφανοι για την έγκριση της επέκτασης των ενδείξεων για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της ημικρανίας ενός ιστορικού φαρμάκου της εταιρείας μας», δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, Chief Operating Officer & Country Manager της Lavipharm.

Με πορεία 110 ετών, η Lavipharm δραστηριοποιείται στον χώρο του φαρμάκου από το 1911, έχοντας πάντα ως στόχο την αρωγή στο λειτούργημα των ιατρών και φαρμακοποιών, με την παροχή αξιόπιστων θεραπευτικών επιλογών. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των ασθενών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό