Επιμνημόσυνη δέηση για τους διατελέσαντες Δημάρχους Κομοτηνής και όλους τους κεκοιμένους κατοίκους

Επιμνημόσυνη δέηση για τους διατελέσαντες Δημάρχους Κομοτηνής και όλους τους κεκοιμένους κατοίκους

Τό Σάββατο τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 12η Μαρτίου 2022, κατά τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἀνάμνηση τοῦ «διά κολλύβων θαύματος» τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ὁ Σεβασμι­ώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς καὶ προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων Δημάρχων Κομοτηνῆς, ὃπως καί ὃλων τῶν κεκοιμημένων κατοίκων τῆς πόλεως στό Κοιμητήριο τῆς Κομοτηνῆς.

Εκ της Ιερής Μητροπόλεως 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό