Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Εθνομαρτύρων κληρικών της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Εθνομαρτύρων κληρικών της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τήν Κυριακή, 23η Οκτωβρίου 2022, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο­λίτης μας, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καὶ πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων, τέλεσε τὴν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων Ἐθνοϊερομαρτύρων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως :

1. Ἱερέως Δημητρίου Καβάζη, Ἐφημερίου Κρωβύλης, 24-04-1944

2. Ἱερέως Γεωργίου Βουλγαράκη, Ἐφημερίου Νέας Ἀδριανῆς, 13-11-1944 ,

3. Ἱερέως Θεοδώρου Παπαδοπούλου, Ἐφημερίου Αἰγείρου, 22-06-1941 καὶ

4. Ἱερέως Βαγιάννη Ἐμμανουηλίδη, Ἐφημερίου Συκοράχης, 25-06-1944,

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος Ἀρσένιος Βασιλείου, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸν βίο, τὸ ἔργο καὶ τὸ μαρτυρικό τέλος τῶν τιμωμένων Ἐθνοϊερομαρτύρων Κληρικῶν, προτρέ­ποντας ἅπαντας νὰ μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμά τους.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ὀμιλητή, ἐπεσήμανε τήν συμβολή τοῦ ἱεροῦ Κλήρου στή διάσωση τῶν παραδόσεων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας καὶ τόνισε ὅτι ἡ αὐτοθυσία τῶν Προγόνων μας, Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, κατά τήν διάρκεια τῆς Βουλγαρικῆς κατοχῆς τῶν ἐτῶν 1941 – 1944 ἀποτελεῖ φάρο καὶ πυξίδα γιὰ ὅλους μας, σέ καιρούς μάλιστα χαλεπούς ποὺ ἀμφισβητοῦνται ἀξίες καί ἰδεώδη.

Μετά τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε Τρισάγιο στό ὅπισθεν τοῦ Ἁγίου Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εὑρισκόμενο μνημεῖο τῶν τιμωμένων Ἐθνοϊερομαρτύρων Κληρικῶν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό