Επίσκεψη από το 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης στον Δήμαρχο Κομοτηνής

Επίσκεψη από το 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης στον Δήμαρχο Κομοτηνής

Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η σημερινή παρουσία στο γραφείο του Δημάρχου Κομοτηνής, Ιωάννη Γκαράνη,   μαθητριών και μαθητών της Τρίτης Γυμνασίου από το 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης που συνόδευε η διευθύντριά τους, Ευτέρπη Μπιλιμπίνη, με αφορμή τη συμμετοχή τους σε ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, πέντε διευθύντριες από τις πέντε πρωτεύουσες των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης υλοποιούν ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων πολιτιστικής μορφής στο πλαίσιο του οποίου επισκέπτονται τις πόλεις- πρωτεύουσες.
Οι μαθητές της Κομοτηνής σήμερα ξενάγησαν τους συμμαθητές τους από τις άλλες πόλεις σε τοπόσημα, όπως είναι η Τσανάκλειος, ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και η γύρω περιοχή.
Ο διάλογος με τα παιδιά ήταν εποικοδομητικός και επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι οι νέοι μας έχουν διάθεση για μάθηση αλλά και κριτήρια για το τι είναι σημαντικό σε έναν τόπο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό