ΕΠΣ Θράκης: Αναβάλλεται για… Οκτώβριο η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου

ΕΠΣ Θράκης: Αναβάλλεται για… Οκτώβριο η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου

Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣ Θράκης γνωστοποιεί ότι οδηγείται σε αναβολή η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης που είχε προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και μεταφέρεται για τον… Οκτώβριο, για μια σειρά από λόγους.

Αναλυτικά:

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Θράκης και ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 και 30 του Καταστατικού τις ΕΠΣ Θράκης και τα παραρτήματα Α και Β.
  2. Τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
  3. Την από 04/05/2022 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Θράκης.
  4. Την από 08/06/2022 (θέμα 2ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Θράκης.
  5. και την από 31/05/2022 τροπολογία του υφυπουργού αθλητισμού με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναβολή της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης της 22ας/06/2022 καθώς με την από 31/05/2022 τροπολογία του Υφυπουργού Αθλητισμού με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ» τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών και μετατίθεται στις 31/12/2022.

Συνεπώς και εφόσον, όπως υπενθυμίζεται στα σωματεία, στην εκλογική συνέλευση της 02-02-2022 είχε υποβληθεί και εγκριθεί ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2021 και ο προϋπολογισμός τους έτους 2022, δεν υπάρχει θέμα και αντικείμενο συζήτησης στην Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου αποφασίζεται η αναβολή της για τον ερχόμενο Οκτώβρη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό